- Mer enn 3,5 kilometer rør er lagt under bakken på Tangvall der vann- avløp- og overvannsledninger er oppgradert til fremtidens behov, forteller produksjonsleder Ronny Hjemlestad og anleggsleder Morten Viervang fra Kristiansand kommune

- Har lagt ned nesten 3,5 km rør

Publisert Sist oppdatert

I januar 2021 startet ingeniørvesenets produksjonsavdeling et større arbeid med utskifting og oppgradering av vann- avløp- og overvannsledninger på Tangvall. Når vi skriver mars 2023 er det kun mindre oppgaver som gjenstår før det omfattende arbeidet er ferdigstilt. Prosjektet har vært delt inn i tre faser og startet med den nordlige delen fra området rundt Coop Mega, videre mot Park&Ride og vestover langs daværende E39 frem til området ved det nye skolesenteret.

Første og andre del i prosjektet er ferdigstilt, og nå er det sluttspurten for tredje delprosjekt, langs nordsiden av Tangvallveien som om kort tid vil være ferdig opparbeidet med kantstein og nylagt asfalt.

- Det har vært et omfattende og tekniske krevende prosjekt som har vært viktig å gjennomføre for å kunne ivareta eksisterende og nye boliger og virksomheter på Tangvall, forklarer anleggsleder Morten Viervang fra Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune.

Fremtidige behov

Han forteller at alt av rør til vann, avløp og overvann i Tangvallsområdet nå er skiftet ut og dimensjonert for fremtidige behov i området.

- Totalt er det gravd rundt 1,5 kilometer med grøft og lagt ned over 3,5 kilometer med rør, utdyper produksjonsleder Ronny Hjemlestad.

De to fra ingeniørvesenet har stor forståelse for at arbeidene kan ha vært et irritasjonsmoment for alle som ferdes på Tangvall, men understreker at arbeidet har vært viktig og nødvendig for å sikre nødvendig infrastruktur i et område i stor ekspansjon.

- Mer enn 3,5 kilometer rør er lagt under bakken på Tangvall der vann- avløp- og overvannsledninger er oppgradert til fremtidens behov, forteller produksjonsleder Ronny Hjemlestad og anleggsleder Morten Viervang fra Kristiansand kommune

- Vi er uansett glad for at vi straks avslutter arbeidet her og kan overlate området til de som til vanlig skal bruke dette, tilføyer Hjemlestad.

De to legger til at i tillegg til å oppgradere eksisterende rørforbindelser er det samtidig lagt ned infrastruktur som klargjør for en ny reservevannsledning som er planlagt å komme fra Rossevann. Denne skal i fremtiden koples inn som en sikkerhet i tillegg til eksisterende vannforsyning fra Tronstadvann.

Lokale entreprenører

Hjemlestad sier videre at i tillegg til kommunens egne mannskaper har det vært leid inn lokale ressurser til store deler av prosjektet.

- Akkurat nå er det Per's hage som legger kanstein på siste del av prosjektet. Maskiner og personell fra Suvatne AS, Frustøl, TT-anlegg og Per Try har også vært i sving og gjort en god jobb for oss med sine lokale ansatte, fremhever Hjemlestad.

Videre til Stauslandsveien

Del tre av prosjektet er i ferd med å ferdigstilles.

Når anleggsarbeidet på Tangvall avsluttes i løpet av våren skal ingeniørvesenets mannskaper forflytte seg bare en kort avstand for å starte sitt neste prosjekt.

- Vi starter da et tilsvarende arbeid som her på Tangvall med å oppgradere infrastruktur langs Stauslandsveien fra Hølleveien til Føreidveien og videre mot Føreid. Her skal det legges ny vannledning og i tillegg nye rør for avløp og overvann på deler av strekningen, sier anleggsleder Morten Viervang til N247.

Powered by Labrador CMS