Har sendt ut farevarsel for flom

Publisert

Meteorologisk Institutt har torsdag sendt ut et farevarsel for flom sør og øst i landet. 

«Vannføringen vil øke i bekker og elver utover torsdagen på grunn av mye nedbør og snøsmelting. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og overvann i tettbygde områder. Is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken på grunn av tele og høy vannmetning kan forverre situasjonen. Vannstanden i enkelte innsjøer i Østfold er allerede høy, og vil fortsette å stige de neste dagene. Det ventes 20-40mm regn i løpet av torsdag. Det ventes også regn de påfølgende dagene, men plassering og mengde er usikker», står det i varselet.

Område

Gjelder for lavereliggende områder langs Skagerakkysten og i Oslo, Akershus og Østfold.

I følge meteorologene på X melder de at det kan komme 50-70 millimeter regn de neste dagene.

Powered by Labrador CMS