Her kommer nye fotobokser

Publisert

Vest-Agder fylkeskommunes hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø skal 27. januar behandle en sak om fartsdempende tiltak på Fv 456, Langenesveien.


3,5 millioner kroner
I forslaget fra fylkesrådmannens saksbehandler Steinar Sørheim, foreslås det etablering av to fotobokser for automatisk trafikkontroll (ATK) på Langenesveien. Tiltaket beregnes til å koste inntil 3,5 millioner kroner.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Her planlegges det to nye fotobokser (ATK) på Langenesveien. (Illustrasjon: Statens vegvesen).
Sørheim skriver videre at det søkes departementet om et prøveprosjekt hvor inntektene fra fotoboksene tilbakeføres til Vest-Agder fylkeskommune og midlene øremerkes trafikksikkerhetstiltak på den ulykkesbelastede fylkesveien.
Gangfelt
På bestilling fra fylkeskommunen har Statens vegvesen gjort en gjennomgang av trafikksikkerheten langs veien og kommet frem til at det i tillegg til to fotobokser også bør bygges to opphøyde gangfelt på strekningen Søvik - Kileneset. Disse blir lagt på de mest utsatte områdene, der hvor det er mest naturlig med tanke på kryssing for gående og syklende, står det i forslaget.
Positiv
Steffen Aamodt (H) fra Søgne er fylkespolitiker og stiller seg positiv til forslaget.
- Jeg er generelt positiv til tiltak som gjør Langenesveien tryggere. Det viser seg at fotobokser er et effektivt virkemiddel for å få ned farten på veiene og vi vet jo at det kjøres fort på Langenesveien, sier Aamodt.
- Det er i tillegg mange myke trafikanter på strekningen som skal til skole, barnehager, fritidsaktiviteter og boligområder og tiltak som dette vil minske risikoen for at noe alvorlig skjer langs veien, sier han.
Inneværende år
Seksjonsleder i Statens vegvesen, Anne Grete Tofte sier torsdag til N247 at såfremt forslaget blir vedtatt kan sikringstiltakene være på plass i løpet av året.
- Forslaget ble sendt ut i går så jeg har ikke lest dokumentene enda. Tiltakene må innarbeides i budsjettet for 2016, men jeg kan ikke se noen grunn til at ikke dette kan være på plass før året er omme, sier hun.
Sist oppdatert 14.01.2016 klokken 14:07 av Nicolai Prebensen
I forslaget til trafikksikkerhetstiltak på Langenesveien foreslås også å legge to nye fartshumper på strekningen Kileneset - Søvik. (Foto: Nicolai Prebensen)
Fylkestingsrepresentant Steffen Aamodt (H) er positiv til tiltakene som ligger i forslaget til fylkesrådmannen. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Powered by Labrador CMS