Historien om losskøyta Songvaar

Publisert

- I 1925 hadde min far losbåten «Gaapaa». Sammen med loskollega Torsøe skulle han lose inn et båt til Kristiansand. Ved Skarpøya gikk de på land og båten gikk ned. Det ble slutten på den båten, så i 1926 kontraherte de to en ny båt fra verftet i Høllen, sier «Chief» Trygve Langfeldt til N247 ombord på DS Hestmanden.  Hvorfor den 37 fot store båten ikke ble levert ført i 1929 er det ingen som kan svare på. Songvaar var en av de første losskøytene som ble bygget for både motor og seil. Med den karakteristiske styrebrønnen akter, representerer Songvaar en overgangsform fra seil til motor på losskøytene. Det var losene Torsøe og Langfeld som i 1929 overtok Songvaar fra verftet i Høllen. De hadde sin base ved stasjonen i Ny-Hellesund hvor det hadde vært losstasjon helt siden 1720. Songvaar med losene Torsøe og Langfeldt tjenestegjorde ved losstasjonen i Ny-Hellesund helt til den ble lagt ned i 1963. Båten med mannskap ble deretter flyttet til Oksøy og var i tjeneste fram til 1966. En periode på sekstitallet skal den også ha vært benyttet ved Kopervik. Etter at båten var tatt ut av tjeneste ble den solgt til KFUM Sjøspeiderkorps i Kristiansand før den i 2001 havnet på private hender. Etter flere år i opplag begynte båten å forfalle, og i 2011 kjøpte fylkeskommunen Songvaar for en symbolsk sum. Store endringer om bord I årenes løp er det gjort flere endringer på båten. Den første motoren skal ha vært en 15 Hk Rapp. Styrhuset ble montert etter andre verdenskrig, og rigg, kahytt og innredninger er byttet ut på et senere tidspunkt. Ved endringene som er utført er det ikke tatt hensyn til å bevare båtens opprinnelige preg, men det er lagt vekt på å tilpasse båten til et endret behov og å gjøre båten trivelig og funksjonell i forhold til båtens bruksområde.  - Det var en redningsaksjon for å ta vare på et eksemplar av denne båttypen, sier antikvar Bjarne Tresnes Sørensen om årsaken til at båten ble kjøpt av fylket i 2011.  Artikkelen fortsetter under bildet. Songvaar fotografert i 1933. Det er denne versjonen båten ønskes tilbakeført til. (Foto: Anders Beer Wilse).  Foreningen Losskøyta Songvaar Fylket ønsket imidlertid ikke å eie båten selv, men så for seg at den ovedras til en stiftelse/forening som drives på frivillig basis. I november 2017 inviterte Fylkeskonservatoren til et møte for å finne ut om det var interesse blant frivillige, lag og organisasjoner til å ta vare på losskøyta. Møtet resulterte i at en arbeidsgruppe gikk videre i forberedelsene og i januar 2018 ble det invitert til stiftelsesmøte for Foreningen Losskøyta Songvaar. Det var Søgne kystlag, Søgne historielag, Foreningen Skolehuset Ny-Hellesund, Ny-Hellesund vel, Bragdøya kystlag, Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune v/Fylkeskonservatoren, som ble invitert til dette møtet sammen med frivillige privatpersoner. Foreningen Losskøyta Songvaar ble formelt stiftet på et møte i Høllen 5. februar. Leder av Søgne Kystlag Kay Honnemyr ble valgt til styreleder. Han får med seg et styre bestående av medlemmer fra Søgne Kystlag, Bragdøya Kystlag og Ny-Hellesund vel.  300 år med los - Målet er å ha båten klar på kjøl til 300-årsjubileet for losvesenet i 2020 og helt ferdig rigget innen 2025, sier Tor Løland oppe på dekk til losskøyta Songvaar (Bildet til venstre).  Skøyta skal tilbakeføres til seilbar stand, mest mulig lik den originale og sertifiseres for 12 passasjerer. Tanken er at båten kan benyttes  til å tilby dagsturer for medseilere, og til formidling av maritim kultur og kystkultur mot skoleverket. 300 dugnadstimer - Vi har tidligere fått et kostnadsoverslag på ca fem millioner for å restaurere båten, men fra Bragdøya kystlag som har ansatt egen båtbygger i full stilling blir det sagt at den prisen kanskje kan halveres hvis vi kan ta den skrogferdige båten over til Bragdøya og arbeide videre derfra, sier Sørensen.  Prosjektleder Løland antydet at opp mot 80 prosent av treverket må byttes ut. Det tar lang tid å tørke eika som skal benyttes, derfor er det allerede nå søkt om kroner 200.000 fra Vestenfjelske Bykreditts Stiftelse for å finansiere trevirket og få dette på plass tidlig. Det legges ned utrolig mye dugnadsarbeid i prosjekter som dette og fra Bragdøya er det regnet ut en verdi på rundt 120.000 kroner for den dugnaden som er planlagt.
Det er et mål at Songvaar en dag skal være tilbake i Ny-Hellsund hvor den i mange år gjorde tjeneste som losbåt etter at den kom fra verftet i Høllen i 1929. (Foto: Anders Beer Wilse)
Songvaar står i dag på Bredalshomen. Her skal den plukkes fra hverandre før båtbyggeren setter båten sammen igjen og erstatter trevirke som er ødelagt. (Foto: Jon Aamodt)
Powered by Labrador CMS