- Imponerende resultat

Publisert

Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen (H) og leder av hovedutvalg fro utdanning og kompetanse, Rune André Frustøl (KrF) likte godt det de fikk se da de mandag ettermiddag besøkte Søgne skole- og idrettssenter. Det er fylkeskommunen som eier den videregående skolen som fra høsten 2023 har plass for inntil 600 elever. 
Det var brukerkoordinator Linda Haugen som sammen med fylkeskommunens prosjektansvarlige Nils Langerød og leder av sambruksstyret Eirik Sødal Vole guidet fylkespolitikerne gjennom milliardprosjektet som snart står klart på Tangvall. 
- Fylkeskommunen skulle etter planen overta sitt bygg først sommeren 2023, men da entreprenøren så at den kunne ferdigstilles samtidig med ungdomsskolen var det bare en stor fordel for oss også at begge skolene kan flytte inn samtidig, sa prosjektansvarlig Langerød på vei inn i Tangvallhallen, en del av det kommunale idrettssenteret som også fylkeskommunen skal benytte til sin virksomhet. 
- Våryr arkitekt
Flerbrukshallen, ferdig oppmerket for mange ulike idretter, var det første følget fikk se fra innsiden, og Thomassen kommenterte raskt både den påfallende store bruken av trekonstruksjoner, lyse åpne løsninger og ikke minst et sprekt fargevalg på innvendige flater, et valg dagens guider antydet kunne skyldes en «våryr» arkitekt som har stått for fargevalg. 
Artikkelen fortsetter under bildet.
Bruken av farger er også noe som setter preg på den flotte klatrehallen som står klar til å bli tatt i bruk på nyåret. (Foto: Jon Aamodt).
I nabohallen, som ligger vegg i vegg med flerbrukshallen, skal montering av utstyr for turn starte tirsdag. Denne hallen kan deles i to med lydisolert vegg for at det skal kunne pågå samtidige aktiviteter uten forstyrrelser i de to delene av hallen. 
Vole understreker at for fylkeskommunen blir det en ny måte å jobbe på i et stort kombinert senter hvor dørene ikke lukkes klokken 16.00. 
- Etter skoletid, fra klokken 16.00 til 22.00 skal frivillige lag og foreninger som ikke er en del av skolene inn og bruke senteret til sine aktiviteter, forklarer lederen av sambruksstyret
Innenfor vedtatte rammer
Representantene fra fylkets administrasjon forteller videre om et godt samarbeid og en god tone med entreprenøren BRG. Så langt er det heller ingen signaler om at prosjektet ikke skal holde seg innenfor de økonomiske rammer som er vedtatt. Prosjektrammen på hele senteret er kroner 932,4 millioner, og av dette er fylkeskommunens andel 517,6 millioner.
Langerød forteller videre at det på taket er montert solceller, ikke mindre enn 2.200 paneler med en samlet effekt på 800.000 kwh/år.
- Det er så mange paneler det er plass til på taket av skolesenteret som er et Plusshus, som betyr  at det produseres samlet mer enn det forbrukes i løpet av et helt år, sier Langerød.
Allsidig verkstedsavdeling
Den videregående skolens hovedbygning ligger parallelt med Rådhusveien, og med store vindusflater i første etasje har forbipasserende innsyn til skolens moderne og velutstyrte verksteder. 
- Vi har er stort sammenhengende verksted for Teknologi og Industrielle Fag (TIF) i tillegg til verksteder for byggfagene, forklarer brukerkoordinator Linda Haugen mens fylkespolitikerne kaster beundrende blikk på blankpolerte gulv og store vindusflater som slipper inn rikelig med lys. 
Det er videre lagt opp til «sluser» mellom verkstedsavdeling og de to skolenes arealer for kantine og sosiale aktiviteter for å unngå at smuss fra grovarbeider blir med rundt i resten av skolesenteret. 
Artikkelen fortsetter under bildet.
I verkstedet for byggfag viser Linda Haugen hvordan konstruksjoner er montert for at fremtidige elever skal ha ulike elementer til å øve seg på innen sine respektive fag. (Foto: Jon Aamodt). 
Møbler og utstyr
I takt med at de bygningsmessige arbeidene går mot sin avslutning er arbeidet med å montere møbler og utstyr til skolen i full gang. Fylkesordføreren påpeker at det er mye som skal på plass, og Langerød konkretiserer at det er snakk om utstyr for rundt 30 millioner kroner som er under innkjøp eller montering. 
Imponert fylkesordfører
- Det er imponerende å se resultatet, hva de har fått til siden starten her høsten 2020. Dette er ikke noe som gjør seg selv, sier fylkesordfører Arne Thomassen. 
Under besøket på det nye skole- og idrettssenteret mandag har Thomassen fått med seg detaljer som valg av materialer for minst mulig vedlikehold, bruk av heltre i bærekonstruksjoner og trapper, lyse romslige og moderne verkstedlokaler og godt utstyrte undervisningsrom. 
Artikkelen fortsetter under bildet.
Fylkesordfører Arne Thomassen (H) og leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse, Rune André Frustøl (KrF) beundrer konstruksjon og fargevalg i den nye flotte Tangvallhallen mandag. (Foto: Jon Aamodt).
Leder av HKU, Rune André Frustøl kommenterer også arealene som er satt av til sosiale møteplasser, bibliotek og fellesareal og konkluderer i likhet med Thomassen at det er et imponerende skole- og idrettssenter som 1. desember overleveres fra entreprenør til eierne Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune. 
Med plass til 600 elever og 120 ansatte i den videregående skolen i tillegg til plass til 300 elever ved ungdomsskolen, en kulturskole, fritidstilbud og det som av ledere innen idretten har blitt kalt Norges flotteste idrettsanlegg, er det betydelige ressurser som tilføres Tangvall som sentrumsområde. 
- Dette flotte senteret vi ser her i dag hadde neppe kommet i stand om det ikke hadde blitt kommunesammenslåing, avslutter fylkesordfører Arne Thomassen. 
I uke 4 2023 inviteres til åpen skole. Detaljer om dette blir publisert senere. 
I januar 2023 starter riving av de resterende deler av den gamle ungdomsskolen, og sommeren 2023 skal resterende uteområder, driftsbygninger og garasjer overleveres fra entreprenør BRG. 
Sist oppdatert 15.11.2022 klokken 12:11 av Jon Aamodt
Blankpolerte gulv i moderne verkstedhaller med store lysflater ut mot Rådhusveien. (Foto: Jon Aamodt)
Leder av sambruksstyret Eirik Sødal Vole, brukerkoordinator Linda Haugen og fylkeskommunens prosjektansvarlige Nils Langerød guidet fylkespolitikerne gjennom Søgne skole- og idrettssenter mandag ettermiddag. (Foto: Jon Aamodt)
Powered by Labrador CMS