Deler av omkjøringsveien har fått redusert fartsgrense til 30 km/t.

Rask reaksjon fra kommunal etat

Publisert Sist oppdatert

Etter at Stauslandsveien ble stengt for vestgående trafikk ut mot Hølleveien grunnet arbeid med kommunale vann- og avløpsledninger har det vært en betydelig økning av trafikk på omkjøringsveien via Søgne gamle prestegård og Søgneveien.

Beboere med skolebarn som benytter omkjøringsveien som skolevei, har reagert på spesielt tyngre kjøretøy som kan føre til farlige situasjoner for barn som ferdes langs Søgneveien og Stauslandsveien.

I formannskapet onsdag spurte Høyres Terje Ø. Pettersen om hva som var mulig på kort sikt for å gjøre forholdene for myke trafikanter lettere i perioden vegen brukes som omkjøringsvei.

Administrasjonens representant i møtet lovet i møtet å bringe henvendelsen videre til ingeniørvesenets mannskaper, og allerede onsdag kveld er nye skilt på plass langs den aktuelle veistrekningen.

Ekstra skilting er onsdag kveld på plass ved den aktuelle veistrekningen langs Stauslandsveien og Søgneveien.

Deler av veien er skiltet ned til fartsgrense 30 km/t, og i tillegg er det satt opp fareskilt og informasjonsskilt hvor det oppfordres til å ta hensyn til myke trafikanter.

Om dette er tilstrekkelig til at skolebarn og andre myke trafikanter kan ferdes trygt på den aktuelle strekningen gjenstår å se.

Alexander Severinsen er beboer og han, med flere, har skolebarn i området og fryktet at det skulle skje en ulykke etter at all trafikk fra øst på FV 456 ble lagt om. Han har vært i stadig kontakt med ansvarlige veimyndigheter, noe som ga resultat.

– Det førte tydeligvis frem, sier han til N247 onsdag kveld.

Powered by Labrador CMS