Bildet er fra fylkesaksjonsmøte i Dyreparken hotell.

«Enhver krig er en krig mot barn»

Publisert Sist oppdatert

Dette er en kronikk og gjenspeiler skribentenes mening.

Årets TV-aksjon minner oss om at det ikke er en selvfølge å ha en trygg og god oppvekst. I dag vokser hvert sjette barn opp i krig og konflikt. Hver eneste dag blir en liten skoleklasse – 22 barn – drept.

Vi håper hele Agder vil bidra i årets TV-aksjon 22. oktober.

Årets TV-aksjon går til Redd Barna. Ved å støtte den bidrar du til at mer enn 100 000 barn med Redd Barnas hjelp får leke og lære i trygge omgivelser med støtte fra trygge voksne som vil dem vel. Pengene fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og prosjekter som hjelper barn og barnefamilier som har flyktet til Norge.

Krig og konflikt rammer barna hardest

Rapporten «Stop the war on children – the forgotten ones» fra 2022 dokumenterer at hvert sjette barn vokser opp i krig og konflikt. Det er over 100 millioner mennesker på flukt i verden i dag og halvparten av dem er barn.

I mange år var det utenkelig at krig igjen skulle ramme et land i Europa. Krig og konflikt er nå virkeligheten for befolkningen ikke bare i Ukraina, men i mange land. I de voksnes kriger og konflikter er det alltid barna som blir hardest rammet.

Alle barn har rett til beskyttelse mot krig og konflikt

Selv om alle barn har rett til en trygg barndom, er realitetene i verden noe helt annet. I dag foregår krigshandlinger oftere i urbane områder der folk bor. Hverdagen preges av utrygghet og frykt. Aldri før har så mange barn vært på flukt. Barn drives bort fra sine hjem, skilles fra familie og venner. Barn blir rekruttert til væpnet konflikt som barnesoldater. Barn blir voldtatt, giftet bort og arbeider under umenneskelige forhold.

Selv om det er vanskelig å stoppe krig, vil TV-aksjonen i år kunne gi barn et pusterom fra krigen rundt dem.

Alle trenger en god nabo

I Agder vil mange få nye naboer som bærer med seg tunge erfaringer. Alle kommunene på Agder tar imot barnefamilier både fra Ukraina og andre land rammet av krig og konflikt. La oss vise oss som gode naboer, at vi bryr oss og vil bli kjent med hverandre. Også på Agder er det mange som sliter, men vi kan alle vise omsorg og medmenneskelighet og ønske våre nye naboer velkommen med vennlighet og åpenhet.

Mer enn 30% av midlene kommer fra bøssebærerne

Bøssebærerne er hjertet i TV-aksjonen. Møtet i døra minner oss om årets tema og motiverer til giverglede. Søndag 22. oktober går bøssebærere fra dør til dør over hele landet. Du kan gi med Vipps, om du ikke har kontanter. VIPPS-nummer er: 2133.

Ta godt imot bøssebærerne!

Gina Lund, statsforvalter i Agder og leder av TV-aksjonens fylkesaksjonskomité

Helene Knutsen Fosso, fylkesaksjonsleder Agder TV-aksjonen NRK

Powered by Labrador CMS