Geir Smebøle i Songvaar Fyrs Venner presenterte fyret under den internasjonale fyrseminaret på Lindesnes sist helg.

Songvår fyr presentert på internasjonalt seminar

Publisert

Fyrentusiaster fra store deler av landet og gjester fra Danmark, Finland og Sverige var i helgen samlet til fyrhistorisk seminar på Lindesnes fyr. Der fikk de høre om det enorme arbeidet som er lagt ned av frivillige på Songvår fyr i Søgne.

– Det var så hyggelig og givende å få møte som mange flotte mennesker som er opptatt av fyr og fyrsaken. Songvår fyr er veldrevet og har en aktiv gjeng med frivillige som legger ned enormt mange dugnadstimer, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening til N247.

Geir Smebøle som er daglig leder ved Songvår fyr presenterte fyr i Søgne skjærgården og viste med film og bilder hvordan man gjennom frivillig dugnadsinnsats har maktet å forandre Songvår fra et slitent fyr med manglende vedlikehold, til i dag å fremstå som et smykke i Søgne-skjærgården.

Fyrentusiaster fra flere land på Lindesnes sist helg.

Seminaret inngikk i en rekke fyrhistoriske seminar som Norsk Fyrforening har arrangert de siste årene i tett samarbeid med Kystverkmusea. 

– Samarbeidet med fagmuseet har vært med på gi disse seminarene et løft. Samlingen på Lindesnes og Lista var den sjette i rekken av fyrhistoriske seminar. Tidligere så har det vært seminar i Lødingen, Sola, Måløy og på Fulehuk, forteller Skjæveland.

Europeisk fyrkulturløype

Kystverkmuseas direktør, Espen Frøysland, orienterte europeisk fyrsamarbeid og den nyetablerte organisasjonen «European Route of Lighthouses». Seks land står bak grunnleggelsen - Tyskland, Frankrike, Portugal, Estland, Irland og Norge. Frøysland er for øvrig valgt til organisasjonens første styreleder.

På seminaret deltok det inviterte gjester fra Hirtshals Fyr i Danmark, Svenska Fyrsälskapet og Finlands Fyrsälskap – som alle fortalte og hva som skjer på fyrfronten i de øvrige nordiske landene. Danmark har ingen nasjonal fyrforening, men formand Peter Jensen i Støtteforeningen Hirtshals Fyr håper at man også i hans hjemland skal få en nasjonal fyrforening.

Geir Smebøle i Songvaar Fyrs Venner.

Kystverkmuseas Frode Pilskog og Simen Lunøe Pihl fortalte om museets digitaliseringsprosjekt – der man har startet med å dokumentere norske fyr med 3D-videoer. Pilskog holdt også foredrag om fremveksten av fyr og fyrlykter i Agder.

Per Roger Lauritzen og Jo van der Eynden fortalte om nye funn innen norsk fyrhistorie. Funn som er gjort i forbindelse med arbeidet med boka «Kystens veivisere» som ble presentert under seminaret. Ved siden av Songvår så er det også bred presentasjon av Kristiansand øvrige tre fyr, Oksøy, Grønningen og Odderøya.

Songvår fyr i Søgne-skjærgården.
Powered by Labrador CMS