F.v.: Bjørn Ivar Birkeland, Nullvisjonen Lindesnes, Tom Erik Dønnestad, Nullvisjonen Kristiansand og Ronni Ellefsen i Nullvisjonen Lister.
F.v.: Bjørn Ivar Birkeland, Nullvisjonen Lindesnes, Tom Erik Dønnestad, Nullvisjonen Kristiansand og Ronni Ellefsen i Nullvisjonen Lister.

«Skolestart: La barna sykle og gå, og hjelp dem frem på en sikker skolevei»

Publisert Sist oppdatert

Kjære alle trafikanter.

Nå begynner barna på skolene, noen for første gang – andre etter en lang ferie, felles for dem alle er at de trenger vår felles hjelp.

Det beste for barna er å kunne gå eller sykle til skolen, på en sikker skolevei.

Den friske luften stimulerer til bedre læring og de sosiale ferdighetene øves på skoleveien, likevel er det viktig at vi husker at barna ikke har den voksnes oversikt og forståelse av trafikken - VIS HENSYN!

Har barna en særlig farlig skolevei, eller avstand som faller innenfor reglene om skoleskyss vil kommunene innvilge skyss.

Øv med barna dine

En viktig del av barnets oppdragelse er at vi som foreldre øver på skoleveien sammen med barna, lærer dem å opptre riktig i trafikken og gjennom dette trygger både vårt eget og andres barn.

Øv på den tryggeste skoleveien – som kanskje ikke er den korteste/raskeste. Snakk med barna om hvilke farer som finnes på skoleveien og lær dem å bruke både blikk og hørsel – hjelp dem å forstå.

«Gå grupper» med andre barn i nabolaget er en flott ordning, der en eller flere voksne også kan følge med på skoleveien for alles trygghet, og refleksvesten gjør oss mer synlig både i lys og mørke.

Sykle til skolen

Sykkelen øker aksjonsradiusen for myke trafikanter, og for mange gir den en frihetsfølelse. Noen skoler gir anbefaling om at elevene venter med å sykle til de har fått sykkelopplæringen på 4. trinn – dette støtter vi i Nullvisjonen-Agder helhjertet.

Barnas modenhet og trafikkforståelse settes på ekstra prøve når farten økes, der ferdighetene og risikoen går hånd i hånd.

Igjen er det vi som foreldre som må stå for hoveddelen av opplæringen, vi må sykle sammen med barna og hjelpe dem å mestre sykkelen og forholdene langs veien, om det er tråsykkel eller sparkesykkel.

Felles for alle på sykkel er selvfølgelig at alle bruker sykkelhjelm, også på korte turer.

Hjertesone for tryggere skolevei

Hjertesonebegrepet betyr å etablere en trafikkultur der flest mulig går eller sykler til skolen.

Hjertesone ordningen etableres i samarbeid mellom foreldre/FAU, skolen og kommunen.

Selve hjertesonen er en definert sone rundt skolen med minst mulig biltrafikk, og hvor de barna som må kjøres slippes av i droppsoner utenfor hjertesonen slik at de kan gå derfra til skolen.

Det kan også etableres følgegrupper, foreldrevakter på utsatte punkter og så videre.

Info om dette finner du på www.hjertesone.no

Sikring av barn i bil

Husk også på at når barna må kjøres eller få skyss til skolen så skal de sikres riktig og godt – også på korte turer. Om det er foreldre eller besteforeldre som skal kjøre – eller kanskje en taxi: barnet har alltid rett på å bli godt og riktig sikret under transport.

Stikkord er tynne klær, stramme belter og passende bilstol.

Unngå «sitteputer» fordi disse ikke gir sidestøtte ved en kollisjon. Ta vare på det kjæreste vi har – hjelp barna til å bli gode trafikanter og ta aktivt del i det sosiale og sammensatte trafikkbildet, det er best for alle.

Nullvisjonen Agder ønsker alle en trygg og god skolestart, og den begynner allerede på skoleveien.

Powered by Labrador CMS