Ida Grødum
Ida Grødum

«Like vilkår for utelivsbransjen uavhengig av kommune»

Publisert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Forskjellene på kommunene i Norge er store, vi har små, store og mellomstore kommuner og dermed også stor forskjell i administrasjon og ressurser på enkeltområder. Næringspartiet Høyre kan ikke sitte stille i båten å se på at en bransje må drifte på ulike vilkår fra kommune til kommune når loven er lik for alle.

Bare i Agder er forvaltning av salgs-, serverings-, og skjenkebevilling administrert svært ulikt i de forskjellige kommunene.

I Kristiansand kommune er det ansatt egne skjenkekontrollører, mens i resten av fylket er det vektere fra Securitas som utfører kontroll av skjenke- og serveringsstedene. Ressursene til kommunene er dermed også forskjellige, og i de senere år har det vært et betydelig fokus på alkoholreklame og selve definisjonen av hva som faller inn under ordlyden, reklame. Det er blitt mer utbredt av aktører i Kristiansand som også driver i andre kommuner, så selv om loven er lik i hele Norge, blir den håndhevet på ulikt grunnlag.

Utelivsbransjen er en bransje som har store og små aktører med ulike ressurser tilgjengelig. Noen aktører har mange årsverk og egne ansatte som jobber med sosiale medier og markedsføring, mens andre har 2-3 årsverk og har kun ressurser til drift.

Det er dermed ikke riktig at dersom en gjest legger ut et bilde med alkohol på sin private Instagram og “sjekker inn” hos en pub/restaurant eller utested, så skal serveringsstedet bli straffet for dette med prikk på bevilgningen dersom de ikke går inn å sletter taggen til bedriften innenfor rimelig tid. Og hvem skal definere hva som er alkoholreklame eller ikke? Den enkelte kommuneadministrasjon hvor handlingsrommet og ressurser administrativt er ulikt fra kommune til kommune? Er et bilde av en vinstokk på en vingård alkoholreklame? Noen mener ja, mens andre kan mene nei.

I Stavanger var det også en sak om vinflasker som ble brukt som lysestaker hvorav skjenkestedet ble tildelt prikk da kommunen mente dette ble omfattet av massekommunikasjon i alkoholforskriften § 14-2.

Agder Høyre ønsker ikke å tillate alkoholreklame med «happy hour» eller reklame på bussholdeplasser, men vi blir nødt til å sikre at det er like vilkår for drift av skjenkesteder i Norge. Vi kan ikke ha en slik forskjellsbehandling som praktiseres i dag hvor det brukes enormt mye ressurser på unødvendig detaljregulering, både for det enkelte serveringssted, men også kommunalt administrativt.

Det er på høy tid at Stortinget med Høyre i front tar denne saken på alvor og gjør noe med den. Et enkelt googlesøk viser til mange artikler fra flere steder i Norge med saker hvor dette problematiseres, og uttalelser om at nå må vi gjøre noe, men så forvitrer det hen. Agder Høyre mener derfor det er viktig å presisere hvor stor betydning det har for bransjen og urettferdigheten som oppleves her i Sør.

Loven om skjenking av alkoholholdig drikke har en paragraf som omhandler kommunens frihet til å selv sette begrensninger på lovens tillatelse om skjenketider. Dette betyr i praksis at det er opp til det enkelte kommunestyre å fastsette skjenketider for alkohol på serveringssteder, noe som også fører til en

uforutsigbarhet for bransjen hvert fjerde år.

Agder høyre vil:

    • Ha en tydeliggjøring av alkoholloven § 9-2 - reklame for alkoholholdig drikk ved å definere hva som er reklame og hva som er serveringsstedets ansvar i forhold til “tagging” i sosiale medier slik at loven og praksisen er lik for alle, uavhengig av kommune. Denne loven og paragrafen ble skrevet i en tid før sosiale medier og må dermed oppdateres til den tid vi lever i nå.
    • Fjerne særregelen om kommunens frihet til å sette skjenketider i § 4-4 - Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdig drikker: “skjenketiden fastsettes av kommunen innenfor lovens makstid”. Det skal ikke være opp til kommunepolitikere å bestemme særegne regler for skjenketid.

Resolusjon til fylkesårsmøte i Agder Høyre 2024 -

Innsendt av Ida Grødum (H), Fylkestingsrepresentant i Agder Fylkeskommune

Powered by Labrador CMS