«Hjelpekorpsere er nok litt rare folk - sånn i bunn og grunn. De går oftest ut når andre går inn»

Publisert Sist oppdatert
Bildet er fra Bortelid tidlig i 80-årene.
Bildet er fra Bortelid tidlig i 80-årene.

De har lyst til å bidra der det trengs når behovet er det, ikke når det passer inn i egen kalender Og de liker å ha kompetanse til å gjøre gode valg i vanskelige situasjoner.

I Søgne har vi et godt Røde Kors Hjelpekorps, og faktisk har lokalhistorikeren Karl Arnt Skarpeid funnet ut at Hjelpekorpset er enda eldre enn vi før har visst om, han har funnet spor som tyder på at Søgne Røde Kors Hjelpekorps ble stiftet allerede i 1939, ikke i 1941 som vi hittil har trodd.

Mange hedersmennesker har gjennom årene bidratt stort til driften av Hjelpekorpset, om det har vært vintervakter på Bortelid, sanitetsvakt på Morothon - idretts-cuper, leteaksjoner, bistand under pandemien eller hjelp til kommunen når naturkreftene slår seg vrange, oppdragene er mange og varierte.

Vi har alltid behov for flere frivillige, og spesielt ser vi dette når det trykkes på den «store røde knappen», som leteaksjonen i Lindesnes etter Torjus.

Bildet er fra en av mange leteaksjoner Søgne RKHK har deltatt i gjennom mange år.
Bildet er fra en av mange leteaksjoner Søgne RKHK har deltatt i gjennom mange år.

Etter denne aksjonen har flere tidligere «hjelpekorpsere» tatt kontakt og ønsker en oppfrisking av kunnskapen slik at de også kan delta i den organiserte frivillige redningstjenesten.

Vi setter nemlig krav til våre frivillige - de skal både kurses ved oppstart, i førstehjelp, søk og redning og samband, før de kan spesialisere seg i ulike fagretninger.

Og hvert tredje år må alle re-godkjennes i de samme disiplinene for at man fremdeles kan ta på seg den oransje vesten og delta i Norges største frivillige del av redningstjenesten - Røde Kors Hjelpekorps.

Nå vil vi arrangere noen åpne kvelder for dem som tidligere har vært aktive i Hjelpekorpset vårt - vi vil repetere og bringe ny kunnskap frem slik at vi kan bli flere som er klare når behovet melder seg.

Primus motor er Hilde Lunde som har mange år bak seg i Hjelpekorpset, og sammen med Tom Erik Dønnestad vil hun gjerne banke støvet av de som har vært «ute av drift» en periode...

Den første samlingen skjer på Røde Kors huset på Leire onsdag 15.november klokken 18.00. Denne kvelden setter vi fokus på søk og redning og har med oss aksjonsleder Thomas Dønnestad som fyller på med oppdatert kunnskap for de som møter frem.

Vi håper det dukker opp endel av dere som har vært aktive tidligere, vi trenger dere!

Senere i høst starter det også opp ny runde med «grunnopplæring» i samarbeid med nabokorpsene våre - det kommer vi tilbake til senere.

Powered by Labrador CMS