Valg 2003: «Fremover sammen i Søgne»

Publisert Sist oppdatert

Du leser nå et innsendt innlegg. Det står for skribentens egen mening.

Søgne har mange kvaliteter. Vi har et mangfoldig næringsliv, et aktivt kultur-, idretts- og foreningsliv, kommunens flotteste skjærgård og en engasjert befolkning. Søgne er fortsatt Søgne, også etter sammenslåingen med Songdalen og Kristiansand. For Arbeiderpartiet er det viktig at de som trenger at fellesskapet stiller opp for dem, med gode skoler, helse- og omsorgstjenester, eldreomsorg og aktivitetstilbud, skal få det i Søgne, gjennom fortsatt gode offentlige tjenester med solid fagmiljø.

For Arbeiderpartiet er det noen saker vi spesielt vi jobbe for i neste periode:

  • Buss må være et reelt alternativ til bil. Derfor må busstilbudet internt i Søgne bli bedre. Det må gå buss mellom de store boligområdene og Tangvall, og også fra Tangvall via Langenes til kvadraturen.

  • Eldre som trenger dagtilbud eller døgnopphold på omsorgssenter skal få det i Søgne.

  • Strandsonen og øyene i Søgneskjærgården må gjøres mer tilgjengelig for allmennheten. Det gjelder særlig rutebåttilbudet fra Høllen om sommeren. Strandstien fra Høllen til Åros må opparbeides videre mot Langenes.

  • Det nye skolesenteret må utvikles til et aktivitetshus slik at Tangvall fylles med liv, samtidig som Søgne gamle Prestegård utvikles parallelt. Det må etableres gang- og sykkelsti mellom Tangvall og prestegården.

  • Skolestrukturen i Søgne må ligge fast, med fortsatt barneskole på Langenes, Lunde og Nygård, og ungdomsskole på Tinntjønn og Tangvall.

  • Lohnelier må utvikles som et næringsområde for storhandel.

Audun Øvrebø, 10. kandidat for Arbeiderpartiet

Powered by Labrador CMS