Torun Ostad, 2. kandidat for Høyre ved fylkestingsvalget.

Valg 2023: Høyre vil gjøre Agder til landets fremste matfylke

Publisert

Dette er et leserinnlegg og gjenspeiler innsenders meninger.

Jeg elsker å lage mat! Jeg har flere hyllemeter med kokebøker og jeg samler oppskrifter fra reiser, fra bekjente og fra tv-program. Jeg lager mat fra alle verdenshjørner, men oppveksten på gård har nok bidratt til at både norsk tradisjonsmat og norske råvarer har en ekstra plass i hjertet mitt. Og til tross for litt himling med øynene innimellom, har alle seks ungene fått med seg en god dose kostholdsråd og sunne oppskrifter før de flyttet hjemmefra.

Lokal mat er identitet, kultur, bærekraft og det er verdiskaping. Ett av de mest spennende prosjektene til Høyre og de borgerlige partiene inneværende fylkestingsperiode er Matregion Agder, som skal gi økt kunnskap og bevissthet om Agders ressurser og matkultur. Både folkehelse, matproduksjon og reiseliv er viktige perspektiver i satsingen.

Bakgrunnen er Solberg-regjeringens strategi Matnasjonen Norge. Den handler om grønn og blå matproduksjon og hvordan dette kan kobles til opplevelser og utvikling av Norge som matnasjon.

I Agder har prosjektet tre deler:

  • Barnehager, skoler, institusjoner og kantiner skal følge kostholdsrådene, ha null matsvinn og bruke lokale råvarer i alle retter.
  • Legge til rette for vekst og verdiskaping knytta til bærekraftig mat og reiseliv i hele Agder.
  • Legge til rette for økt rekruttering til og omdømmebygging av matfagene.

Helt konkret betyr det for eksempel at vi har vedtatt at mat som serveres i alle kantiner eller på arrangement i regi av fylkeskommunen skal bruke minst 50 % lokale råvarer. Det betyr at virkemiddelapparatet skal prioritere matprodusenter. Vi har opprettet et stipend som går til ambassadører for mat fra Agder. Og vi har bevilget ekstra midler til Geitmyra matkultursenter så de kan utvide prosjektet om læringsrik mat i SFO til flere kommuner.

Ambisjonen om å bli landets fremste matfylke vil være viktig for reiselivet, for landbruket og for restaurantbransjen. Men det er også et viktig bærekrafts- og folkehelsetiltak.

Det er mange som vil kjempe med oss om den posisjonen. Men Agder har lange tradisjoner med å utnytte ressursene i jorda og i havet. Og vi har sterke kompetansemiljø og innovative aktører både innenfor de blå og grønne næringene.

For å nå målene i Matregion Agder må vi jobbe med markedsføring utenfor fylkesgrensa og med bevisstgjøring og matkultur her hjemme i Agder. Vi må ha tilgjengelige arealer til matproduksjon både til lands og til vanns og vi må jobbe sammen med næringene om rekruttering til både blått og grønt naturbruk og til matfag.

Det vil kreve langsiktig og systematisk innsats og godt samarbeid på tvers av næringer og offentlige myndigheter. Men tenk deg belønningen! Se for deg barn og unge som er stolte av matkulturen vår og som gjerne ser for seg en fremtidig jobb knyttet til mat og matproduksjon. Se for deg norske og utenlandske turister som strømmer til regionen for å få en smak av Agder. Se for deg et bærekraftig forbruk og bærekraftig produksjon av flotte, lokale råvarer.

Høyre vil fortsette en bred og kraftfull satsing på Matregion Agder!

Powered by Labrador CMS