Bjørn Helge Foshaugen 3. kandidat til bystyret for Kristiansand Senterparti.

Valg 2023: «Kristiansand Senterparti sier ja til økt bemanning i barnehagene»

Publisert

Du leser nå et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Allerede i barnehagen kan barn møte utfordringer som kan komme til å prege dem senere i livet. Levekårsutfordringer som mobbing, utenforskap, psykisk uhelse og behov for hjelp til livsmestring er eksempler på slike utfordringer. Forskning er klar på at barns første leveår er de viktigste. Tidlig innsats gjennom økt bemanning i barnehagene vil dermed gi store positive gevinster for barna også i deres senere leveår.

Bemanningen i barnehagene er per dags dato lik som i 1975! Det er nå lovfestet i barnehageloven at det skal være en ansatt per hvert tredje barn under tre år og en ansatt per hvert sjette barn over tre år. Det er viktig å merke seg at denne bemanningen er spredt ut over ulike vakter gjennom hele barnehagens åpningstid. I tillegg har de ansatte pauser, planleggingstid og møter.

Har vi egentlig råd til å la være å øke bemanningen?

Det vil koste penger, men i et samfunnsøkonomisk perspektiv vil samfunnet spare penger. Barnehageansatte vil ha økt kapasitet til å se hvert enkelt barn og til å hjelpe hver enkelt til å få ut deres potensiale. Behovet for spesialundervisning i senere løp vil antakeligvis avta. I tillegg vil det sannsynligvis gi positive endringer i graden av utenforskap, psykisk uhelse og hjelp til livsmestring. Vi vet at levekårsutfordringer ofte går i arv. Økt bemanning og tettere oppfølging av hver enkelt vil kunne være med på å bryte disse kjedene.

Det er flere kommuner som har hatt prøveprosjekter der de har økt bemanningen i barnehagene og sykefraværet har gått ned. I Ørland kommune gikk sykefraværet ned med 32% på ett år. Blant de større kommunene er det Bergen, Moss, Sandnes, Skien, Stavanger, Trondheim, Tønsberg og Oslo som har satset på å øke bemanningen i barnehagene på ulike måter.

Oslo kommune vedtok å øke bemanningen i fem levekårutsatte bydeler. Flere og flere kommuner innser at dersom man ønsker å bekjempe utenforskap, levekårsutfordringer og høyt sykefravær, må bemanningen opp.

Kristiansand Senterparti vil ha økt bemanning i barnehagesektoren. Barna er vår framtid. Tidlig innsats hvor det satses på disse vil gi dem økt livskvalitet og samtidig gi samfunnsøkonomiske gevinster i det senere livsløpet.

Bjørn Helge Foshaugen

3. kandidat til bystyret for Kristiansand Senterparti

Powered by Labrador CMS