Tom Jørgensen.

«Digitalisering av ledsagerbevis»

Publisert

Dette er et leserprodusert innlegg og står for innsenders egne meninger.

Jeg vil i neste bystyremøte ta opp en sak om å forenkle hverdagen for brukere som trenger ledsagere for å delta i aktiviteter vi andre kan klare alene. 

I en stadig mer digitalisert hverdag har ordningen med ledsagerbevis hengt etter. Frem til nå har ledsagerbevis vært et laminert kort som den som innehar det må passe på å ha med seg, for å få med seg de hjelperne de trenger på aktiviteter som Aquarama, Dyreparken, kino eller andre fritidsaktiviteter.

 Ledsagerbevis er ment for personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne som trenger hjelp for å kunne delta på aktiviteter og arrangementer. Utfordringen har vært at det kun deles ut et kort pr. Bruker og dette må deles mellom familie, avlastningsfamilier og assistenter i turnus. Det kan være fort gjort å glemme kortet og da må man betale full pris for flere voksne når man skal på en aktivitet. 

Fra 1. januar 2024 skal en løsning med digitale ledsagerbevis være på plass. Denne er utviklet av KS digitale tjenester på oppdrag fra Bufdir. Målet er at flest mulig skal kople seg på, men samtidig er det opp til kommunene om de vil ta i bruk løsningen. Et digitalt ledsagerbevis på mobilen vil lette arbeidet for ledsagere og også forenkle hverdagen for de som har bruk for ledsagere. Det vil etter mitt syn også bli enklere for kommunen å administrere og ha oversikt over ledsagerbeviset. Er ordføreren enig i at Kristiansand kommune, så raskt som mulig, bør ta i bruk digitale ledsagerbevis og vil han sette saken på agendaen?

Powered by Labrador CMS