Tilbyr 2.620 millioner kroner

Publisert

Staten har i dag lagt fram tilbud i årets jordbruksforhandlinger. Tilbudet har en økonomisk ramme på 2.620 millioner kroner. Det gir jordbruket muligheter for en inntektsøkning på om lag 70.000 kroner per årsverk. Med det er gapet mot andre grupper redusert med 45.000 kroner, tilsvarende en tredel av beregnet inntektsgap.

Staten legger frem et tilbud som svar på kravet fra et samlet jordbruk og følger opp stortingsmeldingen om økt selvforsyning og inntektsopptrapping.

Kravet fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag var på 3.930 millioner kroner kroner.

Hele pressemeldingen fra regjeringen kan du lese her.

Powered by Labrador CMS