Når butikken Poppis starter salget av barneklær i kjøpesenteret Tangvall Arena torsdag 29. februar 2024 er samtlige butikklokaler i første trinn av kjøpesenteret tatt i bruk.

Første av fire trinn fylles opp, nasjonale kjeder i kommende byggetrinn

Publisert Sist oppdatert

Med åpningen av butikken Poppis i andre etasje av kjøpesenteret Tangvall Arena trinn I er første av i alt fire byggetrinn fylt med butikker og serveringssteder. 15 ulike virksomheter fyller i dag næringslokalene som spenner over tre plan i Søgnes første kjøpesenter.

 

Godt synlig på Tangvall er allerede Tangvall Arena trinn II som i februar 2024 strekker seg i full høyde med to nye boligblokker på toppen av det som blir trinn II i det nye kjøpesenteret. 

Fra tidligere er det klart at store aktører som Dressmann og Yellow skal etablere seg i denne delen av kjøpesenteret som sammen med trinn I utgjør totalt 6.800 kvadratmeter. De to etasjene i trinn II skal stå klart mot slutten av 2024.

– Vi er godt fornøyd med at alle butikklokaler i Tangvall Arena trinn I nå er tatt i bruk. Vi tenker dette gir en god tilvekst for handelsnæringen i Søgne. Samtidig jobber  vi kontinuerlig med flere spennende aktører for kommende byggetrinn i kjøpesenteret, sier Cato Hervik-Olsen ved Tangvall Arena til N247. 

Tangvall Arena trinn III

Samtidig som kjøpesenterets trinn II er under bygging pågår nå også planleggingsarbeider for Tangvall Arena trinn III med rundt 4.000 kvadratmeter næringslokaler i to etasjer nord for dagens to byggetrinn.

Foreløpig oversikt over Tangvall Arena trinn I, II og III.

Det som hittil er kjent er at de nasjonale kjedene Europris, Nille og Norli skal inn i Tangvall Arena trinn III når dette ventelig står klart mot slutten av 2025.

Som det fremgår av nåværende skisser for videre utbygging er det også planer for en ytterligere utvidelse med rundt 4.000 kvadratmeter næringsareal i Tangvall Arena trinn IV. Ferdig utbygget vil Tangvall Arena by på et samlet næringsareal på rundt 17.000 kvadratmeter.

Illustrasjon som viser plassering av Tangvall Arena trinn I til IV.
Powered by Labrador CMS