Kleplandstunet hvor Langenes omsorgssenter nå holder til i tredje etasje.

Anbefaler å ikke gjenoppta drift av Langenes omsorgssenter

Publisert

I et saksfremlegg ber helsedirektøren om politisk tilslutning til å ikke reetablere drift av heldøgns omsorgsplasser ved Langenes omsorgssenter. Samtidig vil helsedirektøren holde helseutvalget orientert om vurderinger av alternativ bruk av lokalene på Langenes.

Helseutvalget i Kristiansand kommune skal behandle saken i sitt møte 14. mai etter at Eldrerådet har hatt saken til uttalelse 8. mai. Bakgrunn for at saken nå kommer er at utvalget i februar 2023 ga sin tilslutning til flytting av 14 plasser fra Langenes omsorgssenter til Kleplandstunet. Denne flyttingen ble gjennomført i april 2023.

I begrunnelsen for helsedirektøren forslag nå skrives blant annet at flytting av driften har gitt stordriftsfordeler både økonomisk og med hensyn til rekruttering og bedre sikring av nødvendig kompetanse. Videre blir det pekt på betydelig investeringskostnader dersom driften på Langenes skal gjenopptas.

Det pekes videre på at tilbakemeldinger fra pårørende etter flytting i hovedsak er positive selv om enkelte legger vekt på at Langens oppleves som en liten og koselig enhet som de ønsker at beboere kan flytte tilbake til. Tilsvarende har det kommet ønske om at beboerne skal kunne få mulighet til å bli på Kleplandstunet.

Bygningene på Langenes har stått ubrukt etter at omsorgssenter i 2023 ble flyttet il Kleplandstunet.

Bruk av bygninger

Etter at omsorgssenteret på Langens ble fraflyttet i 2023 har bygningen ikke vært i bruk. Helsedirektøren opplyser i saken at det i løpet av mai 2024 vil bli etablert et midlertidig botilbud til barn og unge med omfattende hjelpebehov på habiliteringsfeltet.

«På denne bakgrunn anbefales det at driften av Langenes omsorgssenter ikke gjenopptas, og at flytting av beboere og ansatte til Kleplandstunet blir varig» konkluderer helsedirektøren i sitt saksfremlegg.

Powered by Labrador CMS