Kulturutvalget bevilger torsdag 920.000 kroner til skolekorpsene.
Kulturutvalget bevilger torsdag 920.000 kroner til skolekorpsene.

Disse skolekorpsene får tilskudd i 2023

– På bakgrunn av Kristiansand kommunes handlingsplan for skolekorps, ønsker direktør forkultur og innbyggerdialog å synliggjøre og aktualisere tilskuddsordningen til skolekorpsene. Tilskudd til skolekorps legges derfor fram som egen sak for kulturutvalget som behandler forslaget fra kommuneadministrasjonen torsdag ettermiddag.

«Det er mottatt søknader fra 10 skolekorps. Budsjettposten for skolekorps er for 2023 på 920.000 kroner. Hele posten foreslås tildelt i denne saken. Ut fra korpsenes innsendte tall er 412 barn og unge medlem i ett av Kristiansands nå 10 skolekorps. Arbeidet med rekruttering prioriteres høyt i korpsene», står det i innstillingen.

Disse skolekorpsene får støtte ved vedtak i kulturutvalget torsdag ettermiddag:

  • a) Randesund skolemusikk gis et tilskudd på 173.769 kroner
  • b) Vågsbygd skolemusikkorps gis et tilskudd på 145.633 kroner
  • c) Søgne skolemusikkorps gis et tilskudd på 83.109 kroner
  • d) Hånes og Tveit skolekorps gis et tilskudd på 68.419 kroner
  • e) Møvig og Sjøstrand skolemusikk gis et tilskudd på 83.109 kroner
  • f) Flekkerøy skolekorps gis et tilskudd på 63.662 kroner
  • g) Oddernes skolemusikkorps gis et tilskudd på 83.983 kroner
  • h) Kristiansand og Grim skolemusikkorps gis et tilskudd på 52.788 kroner
  • i) Songdalen skolemusikkorps gis et tilskudd på 90.924 kroner
  • j) Torridal skolekorps gis et tilskudd på 74.604 kroner
Powered by Labrador CMS