Grendehuset på Dahl. Det har ikke vært skole her siden 1945, og i dag benyttes huset av frivillige lag og foreninger.

– Vil vurdere eierskap

Publisert Sist oppdatert

Det finnes i dag mange grendehus spredt rundt i Kristiansand kommune, bygninger som eies av kommunen, men som har til dels meget ulike bruksområder. Kommunen ønsker nå å se på om det fortsatt er hensiktsmessig at disse husene forblir i kommunal eie.

– Før vi lager en politisk sak om dette har det vært et ønske at politikerne blir med en runde for å se på noen av de aktuelle grendehusene, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd til N247 når politikere og representanter fra administrasjonen ankommer Dahl grendehus i Eikestølveien, like nord for det nye motorveikrysset i Lohnelier.

– Turen er en kommet i stand etter en politisk bestilling, tilføyer direktør Ragnar Evensen.

Det var politikerne i Nærings- og eierskapsutvalget som onsdag var på rundtur til flere mindre grendehus i kommunen.

Det er politikerne i Nærings- og eierskapsutvalget som tirsdag er på befaring på flere av de mindre grendehusene i Songdalen, indre deler av Søgne og i skjærgården utenfor Søgne.

Grendehuset på Dahl har tidligere vært brukt som skolehus.

– Her har det ikke vært skole siden 1945, sier Jostein Andreassen.

– Det var tidligere skole her, men huset har ikke vært brukt til dette siden 1945, forteller Jostein Andreassen som også er med på turen.

For følget med politikere og byråkrater var det kun tid til en kort stopp i Eikestølveien før turen gikk videre mot Lastad og videre ut i skjærgården.

Powered by Labrador CMS