På arealet mellom Stemveien og idrettsanleggene på Søgne stadion skal entreprenøren gjøre ferdig med parkeringsplasser og grøntområder.

Siste hånd på ny stadion

Publisert

Som en del av det nye skole- og idrettssenteret på Tangvall ble nye Søgne stadion åpnet allerede i september 2021.

Helt til nylig har det pågått arbeid med den resterende delen av skolegården og uteområder ved skolesenteret, et arbeid som ble ferdigstilt og overlevert fra entreprenør i juni 2023.

Det var Repstad Anlegg AS som ble tildelt kontrakt for deler av terrengarbeidet med idrettsanleggene på Søgne stadion, og nå etter at øvrige uteområder er ferdige, legger entreprenøren siste hånd på arealet mellom stadion og Stemveien.

– Nå som veien og skoleområdene øst for denne er ferdig, skal entreprenøren gjøre ferdig det resterende området vest for Stemveien. Det skal klargjøres for noen parkeringsplasser her, ellers blir det meste grøntområder, sier Jens Magne Østermann i Idrettsenheten til N247.

Han antar at områder vil bli gjort ferdig i løpet av kort tid etter at årets sommerferie er over.

Det er det lille arealet øst for fotballbanen som gjenstår å opparbeide.
Powered by Labrador CMS