Store deler av utearealene er skolegård og lagt til rette for ulike aktiviteter.

Skolesenteret: – Straks ferdige med siste delen

Publisert Sist oppdatert

Store deler av det nye skolesenteret på Tangvall, inkludert Tangvallhallen, skolebygg for videregående skole og ungdomsskole ble overlevert til byggherrene Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune ved siste årsskifte.

Etter at ungdomsskolen flyttet ut av de siste rester av den gamle skolen er også disse bygningene jevnet med jorden, og entreprenør BRG med sine underleverandører har det siste halve året jobbet med å ferdigstille skolegård, praksisarealer og bygninger til garasje og drift.

Prosjektledere og representanter for byggherre og entreprenør på befaring av utearealer på Søgne skolesenter torsdag formiddag.

Torsdag formiddag var prosjektledelse sammen med representanter for byggherrer, entreprenør og underleverandører på en forhåndsbefaring i området hvor nå kun mindre detaljer gjenstår før siste del av gigantprosjektet overleveres fra entreprenør.

– Planen er at overlevering skjer i løpet av neste uke, og da vil også byggegjerder bli tatt ned i løpet av kort tid, sier prosjektleder Eivind Eikeland (WSP) til N247.

I bruk fra høsten

Overleveringen vil skje omtrent samtidig som elevene har sin siste skoledag før sommerferien, men når de to skolene fylles opp med elever i august skal alle fasiliteter være fullt tilgjengelige.

Området som nå ferdigstilles inneholder bygninger og uteområder.

Garasjer for videregående skole og drift.

– Bygningene inneholder garasjer for den videregående skolen og arealer for driften av skolesenteret, sier prosjektleder Arne Hallandvik fra Prosjektgruppen AS.

Praksisarealer for den videregående skolen.

Området vest for garasjebygget er klargjort som praksisareal for den videregående skolen, mens arealet mot nord blir skolegård og er tilrettelagt for aktiviteter og lek.

Det er tidligere opplyst at en offisiell markering av at skole- og idrettssenteret er ferdig og tatt i bruk ikke vil bli gjennomført før høsten 2023, og etter det N247 erfarer vil denne bli lagt til siste halvdel av august, etter at nye elever er på plass i ungdomsskolen og den videregående skolen.

Les også:

Powered by Labrador CMS