Oppgraderer vann og avløp, omlegging av trafikk

Publisert Sist oppdatert

- Dette er et prosjekt som ble påbegynt av Søgne kommune og som vi nå fullfører, sier prosjektleder i Kristiansand kommune, Øyvind E. Pettersen til N247 samtidig som han viser deler av arbeidet som pågår på Tangvall. 
Siden tidlig i januar har det pågått forberedende arbeider til en større oppgradering av vann- og avløpssystemer på Tangvall. Prosjektet er beregnet å koste 30 millioner kroner. Oppstarten er ved innkjøringen til parkeringen ved Mega hvor anleggsmaskinene ruver i terrenget for tiden.
Vedlikehold og økt kapasitet
Pettersen forteller at det nå skal skiftes gamle rør samtidig som kapasiteten i systemet skal økes. Det siste henger blant annet sammen med pågående byggeaktiviteter til nytt skolesenter og til det nye bolig og handelssenteret Tangvall Arena. 
Innsnevring kommende helg
Pettersen nevner spesielt helgen fra fredag 12. til mandag 15. februar. Sentrumsveien vil ikke bli helt stengt, men innsnevres betydelig i denne perioden.
- Da skal gravearbeidet krysse veien mellom drosjebua og brukthandelen i det tidligere Rema-bygget. For å kunne krysse veien hurtigst mulig, vil vi jobbe doble skift fra klokken 19.00 fredag kveld til klokken 07.00 mandag morgen. Vi håper å være ferdige søndag kveld, men tar høyde for at det kan bli til mandag morgen, sier prosjektlederen. 
Artikkelen fortsetter under bildet.
Det er kraftige dimensjoner på infrastrukturen som legges i bakken for at vann- og avløpssystemer skal fungere for alle som bor eller arbeider i området. (Foto: Jon Aamodt).
Omfattende arbeid
Arbeidet videre utover våren og sommeren vil i hovedsak være konsentrert om området nord for bebyggelsen på Tangvall. I den forbindelse blir det lagt en midlertidig vei foran det tidligere Rema-bygget vestover mot dagens Rema og Power-butikken. 
Samtidig som det graves til den sydlige nedkjøringen i den nye parkeringskjelleren, mellom Søgne og Greipstad sparebank og Modus/Frk. Lyng, legges nye rør i dette området. Siste del av prosjektet vil foregå på sydsiden av rådhuset og helsehuset og skal etter planen gjennomføres i 2022. 
- Det er et omfattende arbeid, og folk som ferdes i området vil legge merke til dette. Men det er viktig å få frem at dette er arbeid vi utfører for innbyggerne og et viktig arbeid for at infrastrukturen skal fungere i lang tid fremover, sier Pettersen. 

Undergang stengt
Av sikkerhetsmessige grunner er undergangen under Hølleveien mellom området syd for bensinstasjonen og Extra Tangvall stengt. 
- Vi skjønner at dette er kjedelig for mange, men det er dessverre nødvendig å gjøre dette i en periode. Akkurat når undergangen kan åpne er noe usikkert, men den vil trolig være stengt en måneds tid fremover. Utover våren trekker vi arbeidet mer bort fra sentrum, og vi håper da at folk ikke vil merke så mye til det som skjer, avslutter prosjektlederen. (Foto: Jon Aamodt).

Sist oppdatert 11.02.2021 klokken 18:13 av Jon Aamodt
Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune har etablert seg med brakkerigg helt øst på parkeringsarealene tett opp til E39. (Foto: Jon Aamodt)
Skisse som viser de ulike deler i VA-prosjektet på Tangvall. (Foto: Kristiansand kommune)
Powered by Labrador CMS