Kyrre Melbø fra Blå Kors organiserte mannskapet og gav instrukser om hva de skulle se etter og hvordan ulike typer avfall skulle håndteres.

Kystvakta ryddet Stokken

Publisert
Søppelet som ble plukket opp aksjonsdagen.

Av Anne Line Gangså Tørressen, Klima- og miljørådgiver | Miljøvernenheten | Klima og arealutvikling.

Onsdag 24.april, deltok Kystvakta på en stor strandryddingsaksjon på Stokken utenfor Randesund, med 30 soldater sammen med lokale krefter.

Tilfeldighetene skulle ha det til at Kristiansand fikk besøk fra Kystvakten som normalt holder til i nordlige områder. Kommunen fikk en forespørsel fra Kystvakta, som var i Kristiansand med et av sine nyeste og største skip, KV Jan Mayen. De skulle ligge over en dag, og tok kontakt fordi de ønsket å bidra med en strandryddeaksjon i nærområdet.

Ekstra ryddemannskap til storaksjon

─ Dette er et relativt nytt fartøy med mange vernepliktige. Vi har ikke hatt slike aksjoner for denne gruppa, men flere har deltatt i lignende aksjoner i for eksempel Lofoten. For soldatene våre ble dette en lærerik velferdsdag i sola, i tillegg til at vi fikk bidratt med en positiv aksjon for lokalsamfunnet, forteller Operasjonsoffiser Daniel Karlsen ved KV Jan Mayen.

På vei til KV Jan Mayen for å spise lunsj.

For de lokale i Kristiansand, ble dette en gylden mulighet til å få gjennomført en storaksjon med ekstra ryddemannskap.

─ Vi heiv oss rundt og fikk med oss både Blåkors sin Marin Omsorg-gruppe, Skjærgårdstjenesten i kommunen og Søgne Dykkerklubb. Dermed fikk vi gjort en grundig og god jobb både over og under vann sammen med Kystvakta, sier Klima- og miljørådgiver Anne Line Gangså Tørresen.

Rydda friluftsperle

De lokale aktørene driver jevnlig med søppelrydding i strandsonen i Kristiansands-området, og kjenner godt til hvilke områder som bør prioriteres. Med en stor gruppe soldater, kunne det gjøres en enda mer grundig jobb enn vanlig. Stokken er et mye brukt friluftsområde og også et sted der det flyter i land mye søppel. Søgne Dykkerklubb bidrog med å hente opp spøkelsesredskaper, altså forlatte teiner og garn, i tillegg til søppel fra havbunnen rundt Stokken.

Totalt ble det samlet inn cirka 200 kg (40 sekker) med søppel, som i stor grad var små plastbiter, så det ble gjort en stor innsats. I tillegg hentet dykkere opp 21 spøkelsesredskaper og åtte dekk.

Fokus på mikroplast

Soldater fra Kystvakta under ryddeaksjonen.

Soldatene som deltok i aksjonen var stort sett i førstegangstjenesten, og syntes det var godt med en dag i land med frisk luft og sol. De var engasjerte og nøye, og fikk et lite innblikk i hva som er de største problemene med avfall langs sørlandskysten.

Kyrre Melbø fra Blå Kors organiserte mannskapet og gav instrukser om hva de skulle se etter og hvordan ulike typer avfall skulle håndteres.

─ Med et stort ryddemannskap var det mulig å prioritere de minste plastbitene, som dessverre kan bli oversett fordi det er så tidkrevende. Men, de minste bitene er jo de som fører til de største miljøutfordringene, forteller Melbø.

Mikroplast og bittesmå plastbiter er en stor utfordring i strandsonen. Det kommer mye plast fra byggeaktivitet, fiskeri og forbruks-/engangsplast. Når større plastbiter har ligget ute over tid blir de brutt opp i små biter, men de forsvinner ikke. Fisk, fugler og andre dyr får i seg plasten og de går inn i kretsløpet.

Strandrydderne fant også mye rester av parafin fra utslippet som var for en stund siden. Dette ble håndtert som farlig avfall og samlet for seg selv.

Landkrabber om bord

Midt på dagen stilte Kystvakta med lunsj om bord i Jan Mayen, og alle som deltok i aksjonen fikk komme om bord og kikke på den moderne båten. De stilte også med lettbåter som kunne bidra med frakt sammen med parkvesenets og dykkerklubbens båter.

Anton Amundsen (t.h.) og Trond Jarle Repvik fra Søgne Dykkerklubb var begge med under ryddeaksjonen.
Powered by Labrador CMS