Kritiske til egen nærskoleregion

Publisert

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse skal 15. november behandle fylkeskommunedirektørens forslag om å opprette en ny midlertidig nærskoleregion rundt Søgne videregående skole.
I saksfremlegget til politikerne skriver fylkeskommunedirektøren at det i en overgang vurderes som hensiktsmessig å lage en egen inntaksregion rundt Søgne videregående skole. De ulempene det måtte oppfattes å ha for enkeltelever i Søgneregionen oppveies av intensjonen om å sikre elevgrunnlaget på Søgne videregående skole, og intensjonen om å minske antall elever med lavt poengtall som plasseres på Søgne videregående skole.
- I dette forslaget ligger det veldig liten tiltro til den nye skolen. Når vi har bygget en ny flott skole med de kostnader dette har må vi ha tro på at skolens ledelse gjør innholdet så attraktivt at elever vil søke seg til skolen frivillig. Det å lage en slik egen inntaksregion kan gi inntrykk av at skolen ikke er bra nok, men at fylkeskommunen vil tvinge elever fra Søgne og Songdalen til å gå på denne skolen, sier lokal- og fylkespolitiker Christian Eikeland (FrP) (bildet) til N247.
Han synes det er en dårlig ide å frata elever fra Søgne og Songdalen muligheten til å konkurrere på lik linje med elever fra resten av Kristiansand om skoleplasser i den resterende delen av kommunen og ønsker at det skal fokuseres på fordeler ved det helt nye flotte skolesenteret i stedet for å frata elever valgmuligheter.

- Jeg tror bare dette vil gi skolen en dårlig start og mener det heller må fokuseres på alle positive sider ved en helt ny skole og gjøre denne så attraktiv som mulig, tilføyer Eikeland.


Lite støtte til forslaget
Fylkeskommunedirektørens anbefaling har vært ute på en begrenset høring før det skal behandles politisk i fylket. I de innkomne svarene er det lite støtte for forslaget, og flere tunge aktører er kritiske til å lage en egen inntaksregion rundt det nye skolesenteret.

Kommunedirektøren i Kristiansand anbefalte politikerne å ikke støtte forslaget fra fylkeskommunedirektøren, og da saken var til politisk behandling var det et enstemmig formannskapet som støttet kommunedirektørens innstilling.

FAU ved Tangvall skole har i sin kommentar til forslaget gitt klart uttrykk for at de ikke ønsker en særordning for den videregående skolen i Søgne. FAU skriver blant annet at de ønsker elevene i Søgne skal se på den nye videregående skole som et flott og attraktivt tilbud. De frykter imidlertid at innføring av en egen nærskoleregion vil kunne oppfattes om en «straff» og føre til at den nye flotte skolen får et dårlig rykte.

Flere kritiske
I sitt svar til fylkeskommunen skriver Utdanningsforbundet Agder at de har sendt ut høringsbrevet til Kristiansand lokallag og klubbene ved de videregående skolene i Kristiansand. Klubben ved Søgne støtter forslaget, Kvadraturen er delt i synet, mens Vågsbygd er kritiske til forslaget. Det er de tre svarene forbundet har mottatt og videresendt til fylket.

Også Agder Unge Høyre stiller seg kritisk til å endre dagens prinsipp med at elever kan søke seg inn fra Søgne til Kristiansand og motsatt.

- Vi mener dagens ordning fungerer godt og tror at elever som eksempelvis vil vekk fra Søgne vil kunne ha godt av å kunne velge et nytt miljø. For oss står friheten til å kunne jobbe seg opp til å kunne velge seg et nytt miljø sterkt og vi mener at om dette forslaget blir vedtatt vil det være en innstramming i elevers valgfrihet, skriver de i sitt høringssvar.

Saken skal behandles i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 15. november og kommer til fylkestinget for sluttbehandling 13. desember.

Les også:
Det nye skole- og idrettssenteret på Tangvall overleveres fra entreprenør til Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune 1. desember. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Powered by Labrador CMS