- Åpner seg muligheter vi ikke har hatt tidligere

Publisert Sist oppdatert

- Vi ønsker å ha med oss hele Søgne til å heie på dette prosjektet. Her legger vi til rette for butikker og kjøpesenter i to etasjer og flere kontorarbeidsplasser i de to neste etasjene. Under bakken blir det et stort parkeringsanlegg som åpner opp for å parkere innendørs. Herfra kan kunder, ansatte og beboere gå tørrskodd til butikker, kontorer og leilighetene som ligger i de øverste etasjene, sier prosjektleder Jarl Sindland og utbygger Tom Arne Aamodt til N247. 
Utbyggerne har nå søkt om rammetillatelse basert på vedtatte reguleringsplan og understreker at prosjektet holder seg innenfor vedtatte planer uten at det søkes om dispensasjoner. 
Presenterer planene etter nyttår
- Akkurat nå holder vi på med materiell som vi vil presentere for beboere på Tangvall, næringsdrivende i bygda og i andre aktuelle fora. Dette er tenkt gjennomført i januar og februar neste år. Når prosjektet er ferdig, er det et mål at alle som bor i Søgne skal handle lokalt i Søgne, sier Sindland. 
Vil stoppe handelslekkasjen
Utbyggerne mener at det i dag er altfor få som handler lokalt og sier dette er noe de ønsker å gjøre noe med. De ønsker å ha med seg de næringsdrivende og alle som bor og handler på Tangvall i det videre arbeidet. 
- Opp mot det nye vedtatte skolesenteret åpner det seg muligheter vi ikke har hatt her her tidligere. Vi vil ha med oss hele bygda, og innenfor de rammene som er gitt i reguleringsplanen skal vi lage et prosjekt som kommer til å bli veldig bra, fortsetter prosjektlederen. 
6.000 kvadratmeter næring, plass til alle
I planene som nå arbeides med inngår fire blokker hvor de fem øverste etasjene består av i alt 64 leiligheter. Etasje tre og fire er satt av til kontorer og vil når prosjektet er ferdig bygget bestå av rundt 3.000 kvadratmeter kontorareal. De to nederste etasjene vil bli bygget sammen for to og to av de fire bygningene og skal da tilsammen utgjøre to to-etasjers kjøpesentere med i alt 6.000 kvadratmeter næringsareal. 
- Vi arbeider nå videre med planleggingen og regner med å starte arbeidet med parkeringsanlegg under bakken i løpet av vinteren. Samtidig arbeider vi videre med ulike konsept og ønsker å ha med oss næringslivet på Tangvall, Linnegrøvan og andre. Vi skal ha plass både til nye virksomheter og de som allerede er etablert i bygda. Alle er invitert til å være med videre, sier Aamodt. 
Sist oppdatert 13.12.2019 klokken 23:35 av Nicolai Prebensen
Utbyggerne representert ved Arne Hallandvik fra Prosjektgruppen, Tom Arne Aamodt fra Murisør AS og prosjektleder Jarls Sindland da reguleringsplanen var til behandling i Søgne kommune. De kommunale representantene på bildet er Torkjel Tofte, Kim Høyer Holum og Terje Nuland. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
I dag: I dette området skal fire nye bygg med leiligheter, kontorplasser og kjøpesenter bygges. (Foto: Nicolai Prebensen)
Powered by Labrador CMS