På vei mot toppen

Publisert Sist oppdatert

Slik kan det bli på Tangvall, skrev N247 tidlig i 2018 etter at utbyggerne la frem forslag til regulering av Rådhusveien 36-38 i Søgne. 
I desember 2019 informerte Tom Arne Aamodt fra Murisør om planene for prosjektet som da hadde fått navnet Tangvall Arena.
- Vi ønsker å ha med oss hele Søgne til å heie på dette prosjektet. Her legger vi til rette for butikker og kjøpesenter i to etasjer. De to neste etasjene  fylles med kontorarbeidsplasser, bare i første byggetrinn kommer mer enn 80 nye kontorarbeidsplasser i Søgne. Under bakken blir det et stort parkeringsanlegg som åpner opp for å parkere innendørs. Herfra kan kunder, ansatte og beboere gå tørrskodd til butikker, kontorer og leilighetene som ligger i de øverste etasjene, sa Aamodt til N247 den gang. 
I januar 2020 ble ytterligere planer presentert for lokalt næringsliv, og i april samme år startet arbeidet med først å rive det tidligere Bunnpris-bygget, og kort tid etter startet arbeidet med en ny stor underjordisk parkeringsanlegg fra gamle Søgne stadion og innover mot sentrum. 
Vi nærmer oss to år fra Tangvall Arena første gang ble presentert for offentligheten. Store deler av parkeringskjelleren, inkludert nedkjøring i syd, er så godt som ferdig mens det underjordiske arbeidet går inn i siste fase i anleggets nordlige grense. 
I siste seksjon av parkeringskjelleren pågår grunnarbeidene, samtidig som nedkjøring nord graves ut. 
- Den nordlige nedkjøringen og resten av parkeringen blir klar til å bli tatt i bruk rundt februar 2022, forklarer prosjektleder Yngvar Andersen. 
I høyden
Over bakken er det startet bygging av den ene av to deler som skal gi plass til kjøpesenter i to etasjer. Fra vest, ved det nye skolesenterets idrettshaller, blir konturene av det nye kjøpesenterets fasong stadig tydeligere og den 16 meter brede handlegata som skal skille de to senteravdelingene trer frem. Kjøpesenterdelen strekker seg også ned under bakken, og fra den nesten ferdige delen av parkeringskjelleren er det inngang til butikker og en handlegate som binder sammen de to kjøpesentrene over bakken. 
Artikkelen fortsetter under bildet. 
Fra tredje etasje og oppover bygges to separate blokker oppå kjøpesenterdelen. Den sydligste blokka trer frem på taket av kjøpesenteret, mens naboblokka mot nord følger etter om kort tid. (Foto: Jon Aamodt).
Leilighetene i blokkene kommer fra femte etasje og oppover. I dag kan vi fra gulvet i fjerde etasje, den øverste kontoretasjen, se ned på det som blir hagen og fellesområdene på toppen av kjøpesenteret. Det arbeides med jern og betong, armering og støping, og nye flater legges samtidig som vegger, trappehus og konstruksjoner reiser seg i høyden. Fra gulvet i fjerde etasje skal det bygges ytterligere seks etasjer til fellesområdene på taket over leilighetene i niende etasje. 
Artikkelen fortsetter under bildet. 
Grunnet størrelsen fraktes rulletrappene inn i bygget tidlig i prosessen. (Foto: Jon Aamodt).
Fire uker per etasje
Prosjektlederen forteller at de to blokkene bygges parallelt oppover i høyden. 
- Vi bruker rundt fire uker per etasje, og begge blokkene bygges samtidig, sier Andersen. 
I praksis betyr dette at det skal være mulig å stå på terrassen på toppen av blokkene når våren 2022 nærmer seg. 
Ett godt år igjen
Etter hvert som betongarbeidene ferdigstilles skal øvrige håndverkere inn og gjøre sitt til at to etasjer kjøpesenter, to etasjer kontorer og 27 leiligheter blir ferdige. 
Endelig dato for ferdigstilling er ikke helt avklart. Trolig vil vi skrive våren 2023 når dette skjer.  
- Da fortsetter vi med trinn to av Tangvall Arena. Det tidligere bank- og postbygget skal rives og resten av kjelleren skal graves ut før vi starter med tilsvarende byggeprosess på det som blir trinn to av Tangvall Arena, sier salgs- og markedssjef i Murisør, Cato Hersvik-Olsen. 
Åpen dag
- For alle som er interesserte i å se byggeplassen i dag, holder vi åpen dag lørdag 20. november fra klokken 13.00 til 15.00. Da kan besøkende kjøre ned i den nye parkeringskjelleren og få være med på omvisning på byggeplassen, sier Hersvik-Olsen og henviser til invitasjon og påmelding på prosjektets nettsider. 
Bildet under: Nedkjøring fra syd kan benyttes av besøkende til Tangvall Arena lørdag 20. november. (Foto: Jon Aamodt).
Bildet under: Tangvall Arena i fugleperspektiv. Bildet er tatt i oktober. (Foto fra utbygger). 
Ennå langt igjen til toppen. Fjerde etasje i Tangvall Arena er så langt opp vi kommer akkurat nå. (Foto: Jon Aamodt)
Parkeringskjelleren ved inngang syd, her kan besøkende parkere 20. november i forbindelse med Åpen dag på Tangvall Arena. (Foto: Jon Aamodt)
Powered by Labrador CMS