- Starter arbeid med parkeringkjeller

Publisert Sist oppdatert

- I mørke tider som nå er det viktig at lokalt næringsliv bruker resurser lokalt. Det verste som finnes er stillstand, da dør alt ut. Vi som er friske og raske må ikke stoppe opp, vi må glede oss over at vi kan skape nye muligheter hver dag, sier Tom Arne Aamodt, eier av Murisør og utbygger av nye Tangvall Arena. 
Han vil se langt frem og tenker at Tangvall Arena sammen med ny skole skal gi Søgne som sted en ny giv. 
- Starter nå
- Derfor bruker vi ressurser og starter nå. Da er vi i tillegg med og løfter opp alle rundt oss til å tenke og handle positivt. Vi som lokal entreprenør er glad for å kunne bidra og heier på alt som skjer her ute i «beste vestkant», sier entreprenøren fra Søgne. 
Selskapet har fredag sendt ut informasjon om at de nå skal nå i gang med del en av den underjordiske parkeringskjelleren som blir en del av Tangvall Arena. Dette er et omfattende arbeid som dekker et stort areal, og derfor bygges i ulike deler. 
 
- Vi ønsker å ha en grei dialog med alle våre naboer og kunder i hele byggeperioden, og i den anledning ønsker vi å gi berørte løpende informasjon om planene og arbeidene på plassen.  
Om prosessen
 Deler av arealet under fremtidig skoletorg skal nå graves opp for å gjøre plass til første del av parkeringskjelleren. Arbeidet starter i løpet av få dager. Målet er at del en av kjelleren skal være ferdig støpt innen 1 oktober 2020. Parallelt vil arbeidet med neste del av kjelleren starte når fremdriften tilsier det.  
 
- Det blir midlertidige endringer i dagens parkeringsmønster på Tangvall. Vi skal gjøre vårt for at det kan fungere for alle næringsdrivende og beboere. I forbindelse med massefjerning fra tomten vil veiene i sentrum bli belastet av transport- og anleggsmaskiner en periode fremover. Vi er veldig opptatt av at samarbeidet med naboer skal fungere greit. Derfor vil vi så langt det lar seg gjøre forsøke å begrense ulempene, men det må forventes til tider stor aktivitet, sier utbyggeren. 
Tidlig fredag var allerede rivingen av bygget på Tangvall godt i gang. (Foto: Jon Aamodt)
Tangvall Arena, bilde fra utbyggers prospekt. (Foto: Folk/Tangvall Arena)
Powered by Labrador CMS