Skolekoret ved den 50 år gamle midlertidige Rosseland skole urfremførte en nyskrevet skolesang under skolens jubileum nylig.
Skolekoret ved den 50 år gamle midlertidige Rosseland skole urfremførte en nyskrevet skolesang under skolens jubileum nylig.

Bystyret vil ha skolebehovsplan i år

Publisert

Tidlig i juni skrev N247 at Høyres bystyrerepresentant Ida Grødum ikke fikk flertall i oppvekstutvalget for er forslag om at fremtiden for Rosseland skole skulle avklares i inneværende år. Høyres forslag ble fremmet etter at det ikke har blitt fremlagt noen konklusjon etter en utredning om skole- og barnehagestruktur i nedre del av Songdalen. Denne utredningen ble igangsatt etter et vedtak i formannskapet i april 2022.

Kommunalsjef Svein Tore Kvernes sa i en kommentar i oppvekstutvalget at en plan gjerne skulle vært klar snarest, men la til at det er et omfattende arbeid som handler om hele byen. Han la til at første halvår 2024 er et sannsynlig tidspunkt for en ny plan og at Rosseland blir en del av den helhetlige strukturen.

Vedtatt i bystyret

Da bystyret 21. juni behandlet 1. tertialrapport 2023 for Kristiansand kommune fremmet Arbeiderpartiet og Høyre et forslag om at: «Arbeidet med skolebehovsplan utsettes ikke til 2024, men iverksettes i inneværende år i forkant av behandlingen av økonomiplan for 2024-2027.» Dette forslaget ble vedtatt med 61 mot 10 stemmer (KL/Venstre/Sørlandspartiet/Arne Skraastad (KRF)).

Forslaget i bystyret ble fremmet av oppvekstutvalgets leder Åse Løvdal som viste til at skolebehovsplanen vil være et viktig styringsverktøy for fremtiden og gi et godt grunnlag for politiske beslutninger. Hun la til at hun var overrasket over at planen ikke var tenkt fremmet før om et år og viste videre til at det er uro rundt skolene Øvre Slettheia og Rosseland.

– Et kraftig signal

Ida Grødum (H).
Ida Grødum (H).

Også Høyres Ida Grødum viste til bestillingen om utredning i nedre Songdalen og la vekt på behovet for å få en avklaring i en sak som har pågått over svært lang tid og fører til usikkerhet blant ansatte og innbyggere som vurderer etablering i den aktuelle delen av kommunen.

På direkte spørsmål fra Svein Harald Mosvold Knutsen (PP) til administrasjonen om det er mulig å få planen ferdig i år, svarte oppvekstdirektøren at det ikke ville være mulig å få til en fullverdig plan innen økonomiplanbehandlingen senere i år, men at det kunne være aktuelt å se på mest aktuelle områdene allerede nå.

– Det klare flertallet i bystyret er et kraftig signal til administrasjonen om at bystyret ikke vil akseptere en ytterligere utsettelse av avgjørelser som allerede er langt på overtid. Nå må vi få en avklaring som innbyggerne og skolens elever og ansatte har ventet på i en årrekke, sier Grødum til N247.

Les også:

Powered by Labrador CMS