Skolekoret ved den 50 år gamle midlertidige Rosseland skole urfremførte en nyskrevet skolesang under skolens jubileum nylig. Fremtiden til skolen på Rosseland blir neppe avklart før tidligst i 2024.
Skolekoret ved den 50 år gamle midlertidige Rosseland skole urfremførte en nyskrevet skolesang under skolens jubileum nylig. Fremtiden til skolen på Rosseland blir neppe avklart før tidligst i 2024.

Rosseland skole: Trolig ingen avklaring før 2024

Publisert Sist oppdatert
Ida Grødum (H).
Ida Grødum (H).

– Rosseland skole har ventet på en avklaring i 50 år. Sist høst ble vi lovet en avklaring, men dersom det ikke kommer ny skolebehovsplan for kommunen før neste år ønsker vi å få en avklaring om Rosseland ved behandling av kommende budsjett, uttalte Ida Grødum (H) da oppvekstutvalget tirsdag behandlet første tertialrapport for området i sitt møte.

Hun fremmet videre et forslag der det heter at «Rosseland skole har ventet på avklaring angående skolestruktur i mange år og er blitt forespeilet endelig avgjørelse ved rullering av økonomiplans i 2023. Om ikke skolebehovsplanen kan ferdigstilles høsten 2023 ber oppvekstutvalget om at Rosseland skole får en avklaring ved åretts budsjett».

Kommunalsjef Svein Tore Kvernes sa i en kommentar at en plan gjerne skulle vært klar snarest, men la til at det er et omfattende arbeid som handler om hele byen. Han la til at første halvår 2024 er et sannsynlig tidspunkt for en ny plan og at Rosseland blir en del av den helhetlige strukturen.

Ida Grødum
Ida Grødum

Høyres forslag fikk støtte fra FrP, PP og Sørlandspartiet, men falt med fem mot seks stemmer.

Lang prosess

Formannskapet ga i april 2022 sin tilslutning til kommunedirektørens forslag til mandat for utredning av skole- og barnehagestruktur i nedre del av Songdalen.

Kommunedirektørens alternativ ble da beskrevet som følger:

  • Bygge 1-7 skole på Rosseland, på sikt reetablere Birkelid barnehage (eventuelt også Tunballen barnehage) på avsatt barnehagetomt på Løvolden.
  • Bygge oppvekstsenter med 1-4 skole og barnehage på tomta til Rosseland skole. 5.-7. trinn fra området får skoletilbud på Tunballen. Det er da naturlig at det er Birkelid barnehage som inngår i oppvekstsenteret.
  • Etablere Birkelid barnehage på Rosseland og skoleelevene fra området (1-7) får sitt skoletilbud på Tunballen (det er også kapasitet på Nygård skole).
  • Etablere Birkelid barnehage og Tunballen barnehage på Rosseland og skoleelevene fra området (1-7) får sitt skoletilbud på Tunballen. (Det er også kapasitet på Nygård skole).
  • Etablere bydelshus/samlingslokale og eventuelt nærmiljøpark på Rosseland. Skoleelevene fra området (1-7) får sitt skoletilbud på Tunballen. (Det er også kapasitet på Nygård skole). På sikt reetablere Birkelid barnehage (eventuelt også Tunballen barnehage) på avsatt barnehagetomt på Løvolden.
  • Bygge oppvekstsenter med 1-7 skole og barnehage på tomta til Rosseland skole. Det er da naturlig at det er Birkelid barnehage som inngår i oppvekstsenteret også vedtatt av formannskapet.

Utredningen ble igangsatt i 2022, fire år etter at ny skole på Vollan skulle ha stått klar om forslaget i 2014 fra daværende rådmann i Songdalen hadde blitt realisert. Forslaget fulgte opp vedtak fra kommunestyret samme år om bygging av ny 1-7 skole for nedre Songdalen.

Vollan - Rosseland - Vollan

I løpet av 2017 ble skolesaken behandlet politisk ved flere anledninger. Rådmannen fremmet igjen forslaget om bygging på Vollan, men i september utsatte formannskapet å fatte vedtak om bygging og landet i stedet på en ytterligere utredning av Rosseland.

I desember 2017 vedtok kommunestyret med knappest mulig flertall at ny skole skulle lokaliseres på Rosseland, men allerede i mai året etter ble denne planen stoppet. I oktober 2018 ble det igjen vedtatt å bygge ny skole på Vollan. Vedtaket kom etter at det i et utvidet gruppeledermøte i forkant av siste formannskapsmøte var stemning for å utsette hele lokaliseringsdebatten til etter kommunesammenslåingen i 2020. Det var også rådmannens forslag til utsettelse som med fem mot to stemmer var formannskapets innstilling til kommunestyret. De to som stemte imot i formannskapet, ønsket å gå videre med Rosselands-alternativet.

Ingen ny skole, store protester

Songdalen kommunestyres siste vedtak om skole på Vollan stod seg helt frem til Kristiansand kommune for første gang ble involvert i den videre prosessen. Kommunedirektørens forslag for perioden 2021-2024 konkluderte med at det ikke skulle bygges ny skole i nedre Songdalen, men at elevene fra Rosseland kunne overføres til Tunballen eller Nygård skole.

Politikerne i bystyret lot seg muligens bevege av protester fra elever, foresatte og ansatte ved skolen, for i det budsjettet som ble vedtatt på slutten av 2020 skulle Rosseland skole inntil videre ikke legges ned.

Kommunens administrasjon sa i oktober 2022 til N247 at den da pågående utredningen var forventet å bli levert til kommunen mot slutten av året og kunne komme på høring tidlig i 2023. Med signalene fra tirsdagens møte vil det etter alt å dømme gå nok et år før neste kapittel om den 50 år gamle midlertidige Rosseland skole kan skrives.

Les også:

Powered by Labrador CMS