Ordfører Mathias Bernander (H) leder bystyret i kommunen.

Følg bystyremøtet onsdag ettermiddag og kveld

Publisert Sist oppdatert

Bystyret har møte i bystyresalen onsdag ettermiddag og kveld. Møtet kan følges direkte i Nett TV-vinduet under via kommunens strømmetjeneste.

Program for møtet:

 • Kl. 16.00 – 16.45 Innføring i det kommunale styringssystemet med hovedvekt på økonomiplan ved økonomidirektør Terje Fjellvang og økonomirådgiver Randi Bentsen
 • Kl. 17.00 Opprop
 • Kl. 17.05 Kulturinnslag
 • Kl. 17.05 – 18.15 Presentasjon av økonomiplan 2024-2027 og budsjett 2024
 • ved kommunedirektør Camilla B. Dunsæd og økonomidirektør Terje Fjellvang

Saksbehandling:

 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 11.10.23
 • Valg av oppvekstutvalg for perioden 2023 – 2027
 • Valg av helseutvalg for perioden 2023 - 2027
 • Valg av kultur- og idrettsutvalg for perioden 2023-2027
 • Valg av areal- og miljøutvalg for perioden 2023-2027
 • Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder - valg av kommunens representant 2023 - 2027
 • 2. tertialrapport 2023 Kristiansand kommune
 • Årsmelding Ungdommens bystyre 2022/23
 • Årsmelding Råd for funksjonshemmede 2022
 • Valg av nytt studentutvalg - godkjenning av medlemmer
 • Valg av Råd for personer med funksjonsnedsettelse
 • Valg av representanter Ungdommens bystyre 2023-2024
 • Valg av nytt eldreråd - godkjenning av medlemmer
 • Endring i reglement for Ungdommens bystyre
 • Oppnevning av politiske representanter fra bystyret til kommunens råd
 • Områderegulering, Brønnstykket, Møllevannsveien og Bellevue - sluttbehandling
 • Detaljregulering, Kristiansand Stadion - Sluttbehandling
 • Reglement for sakkyndig nemd og klagenemd i tilknytning til verdsetting av eiendommer og klager over utskriving av eiendomsskatt
 • 1. tertialrapport 2023 Kristiansand havn KF
 • Interpellasjon fra repr. Petter Benestad, V, om «Mulighetene til å gi elever fritak fra undervisning med innhold elever/foresatt er uenig i».
Powered by Labrador CMS