Forbedringspris til Sørlandet sykehus

Publisert
Rita Helleren (t.v) og Marianne Giske Jacobsen.

Mange pasienter trenger å få antibiotikabehandling intravenøst i flere uker grunnet infeksjon. Denne pasientgruppen er vanligvis inneliggende mens behandlingen foregår. Et prosjekt gjennomført ved Sørlandet sykehus viser at disse pasientene med fordel kan få samme behandling hjemme. Prosjektet har nå fått Helse Sør-Østs Forbedringspris.

– Å motta en slik pris, gir en synlighet som kan bidra til at flest mulig i landet vårt kan få dette tilbudet. Det er viktige å vise at dette behandlingsløpet finnes, særlig for dem som ikke har tilbudet, forteller avdelingssjef Rita Helleren og seksjonsleder ved hjerteseksjon Marianne Giske Jacobsen, Sørlandet sykehus Kristiansand.

Sammen har de jobbet med prosjektet siden 2016, med motivasjon om å gi pasienter råderett over hverdagen, til tross for langvarig sykdom.

Det nye pasientforløpet gjør at pasienter med behov for intravenøs antibiotikabehandling slipper langvarig sykehusinnleggelse og heller kan få behandling hjemme. På denne måten kan pasienten begrense kontakten med helsepersonell til maks en time av dagen. Resten av tiden kan brukes slik pasienten selv ønsker.

Tilbakemelding fra pasientene som har fått dette pasientforløpet er nettopp gleden av de små tingene - at de kan være hjemme, spise egen mat, sove i sin egen seng og treffe familien.

Forbedringsrisen ble delt ut i forbindelse med Helse Sør-Østs pasientsikkerhetsuke. Prisene går til fagmiljøer, grupper eller enkeltpersoner i regionens helseforetak og sykehus, som gjennom systematisk arbeid over tid har forbedret pasientsikkerhet og kvalitet.

I år kom det inn i alt 22 nominasjoner, fra nesten alle helseforetak og sykehus.

– Det er svært inspirerende å se hvor godt helseforetakene jobber med systematisk forbedringsarbeid - alt fra pasientbehandling til systemer som skal sikre gode og trygge tjenester, sier Ulrich Spreng, direktør medisin og helsefag Helse Sør-Øst RHF.

Powered by Labrador CMS