RS «Hans Herman Horn» i Ulstein-klassen.

– Regjeringen har tatt kystberedskapen på alvor

Publisert

– Dette er et statsbudsjett som setter beredskap i et samfunnsperspektiv, og vi er takknemlig for den økte bevilgningen til Redningsselskapet, sier generalsekretær Grete Herlofson i en pressemelding fredag ettermiddag.

I forslag til statsbudsjett for 2024 øker støtten til Redningsselskapets viktige samfunnsoppdrag med 6,4 prosent.

Videre økes også støtten til paraplyorganisasjonen for den frivillige redningstjenesten i Norge (FORF).

Reddnningsselskapet skriver videre at grønn omstilling i sjøfartsnæringen, arbeidet for en mer likestilt maritim bransje og at staten skal bruke sin innkjøpsmakt for å få til grønnere innkjøp og utvikling, er også nevnt spesifikt eller har fått økte bevilgninger.

Nullvisjon for drukning

Arbeidet med nullvisjon for drukning er omtalt i forslaget til statsbudsjettet, selv om det ikke er satt av penger til arbeidet. Herlofson poengterer at omtalen likevel gir forventinger til arbeidet.

– Det forplikter regjeringen til å satse på disse viktige områdene, slik at vi kan nå visjonen vår om at ingen skal drukne, sier Herlofson.

Forslaget til statsbudsjettet styrker beredskapen og frivillighetens rolle, slik totalberedskapskommisjonens rapport anbefaler.

– Nå er det viktig at regjeringen følger opp totalberedskapskommisjonens rapport, hvor rammene for forutsigbarhet og et tryggere samfunn ligger, avslutter generalsekretær Grete Herlofson i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS