Nytt rentehopp for styringsrenta. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache

Nytt rentehopp for styringsrenta

Publisert

Torsdag formiddag satte Norges Bank opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng.

Pressemeldingen:

Styringsrenten settes opp til 4 prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 4 prosent.

Siden Pengepolitisk rapport 2/23 har den økonomiske utviklingen samlet sett vært om lag som ventet. Aktiviteten i norsk økonomi er fortsatt høy, og arbeidsmarkedet er stramt. Samtidig virker renten innstrammende, og presset i økonomien er i ferd med å avta. Konsumprisveksten har avtatt noe, men den er fortsatt høy og klart over målet. Den underliggende prisveksten har holdt seg oppe. Komiteens vurdering er at det er behov for en noe høyere rente for å bringe inflasjonen tilbake til målet.

- Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i september, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Dersom kronen blir svakere enn tidligere anslått eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli behov for en høyere rente enn signalisert i juni for å få inflasjonen ned. Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller inflasjonen avtar raskere, kan renten bli lavere enn vi så for oss i juni.

Powered by Labrador CMS