Se siste kommunestyremøte i Søgne kommune direkte

Publisert

19. desember 2019 klokken 16.30 samles de 27 folkevalgte til det siste kommunestyremøtet i Søgne kommune. Møtet streames direkte og kan sees i vinduet øverst i saken. Representantene samles en time før møtestart til offisiell fotografering. 
Dette er sakslista når møtes settes for siste gang:
 • Godkjenning av protokoll fra møte 31.10.2019
 • Godkjenning av protokoll Plan og miljøutvalget 11.12.2019
 • Årsmelding 2019 - Eldrerådet i Søgne kommune
 • Godkjenning av endringer selskapsavtale Vest-Agdermuseet IKS
 • Ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS - gjøres gjeldende fra 01.01.20
 • Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2018-2020 - oppdatert pr november 2019
 • Tilbakeføring av venteliste for kjøp av båtplasser i Søgne kommune til andelslagene
 • Sluttbehandling -Områderegulering for Øygardsheia nord (Langenesåsen ) Plan ID 201601
 •  Sluttbehandling - Detaljregulering for Tangheia-Osebakken - Plan ID 201516
 • PS 116/19 Klagebehandling - Detaljregulering for del av Hølleveien - Plan ID 201604
 • Anskaffelse av tomt til videregående skole på Tangvall
 • Referatsaker Kommunestyret 19.12.2019 
 • Rapport - Dispensasjoner fra plan- og bygningsloven i Søgne kommune 
Anskaffelse av tomt til videregående skole på Tangvall er den siste saken som skal behandles i Søgne kommunestyre etter at ordfører Astrid Hilde og fylkesordfører Terje Damman tidligere signerte avtale om fylkeskommunens tomtekjøp fra Søgne kommune. (Foto: Arly Hauge)
Powered by Labrador CMS