Skal bygge ny linjetrasse gjennom Søgne og Songdalen

Publisert

- Økt elektrifisering øker utfordringene for strømnettet på Agder. Nå har Agder Energi Nett startet arbeidet med å planlegge fornying av linjetraseen fra Kulia i Kristiansand til Vallemoen i Lindesnes, skriver selskapet i en pressemelding torsdag.
Høringsfrist er satt til 21. mai
- Den nye kystlinja vil erstatte det gamle strømnettet, og tilrettelegge for økt elektrifisering av samfunnet. Melding om planlegging av første del av Kystlinja er nå sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Denne inneholder forslag til utredningsprogram for fornying av eksisterende 110 kV (kilovolt red.anm) ledning mellom Kulia og Vallemoen via Leire og Halshaug transformatorstasjoner, forteller Anne Tove Sløgedal Løvland, avdelingsleder Regionalnett i Agder Energi Nett. 
Basert på høringsinnspill til meldingen fastsetter NVE et endelig utredningsprogram.
Miljø og samfunn
I neste fase av planleggingen utarbeides det en konsekvensutredning som redegjør for tiltakets virkninger for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen vil bli sendt på offentlig høring sammen med konsesjonssøknaden. Agder Energi Nett har som mål å gjennomføre arbeidet med konsekvensutredning og konsesjonssøknad i løpet av 2021.
Vil bygge parallelt med dagens linje
- Hovedprinsippet for oppgradering av kystlinja er å bygge en ny 110 (132) kV ledning parallelt med eksisterende 110 kV ledning som deretter rives. For å få til å bygge samtidig som det er strøm på ledningen, planlegges ny ledning i en avstand av ca. 30-40 meter fra eksisterende ledning. På flere strekninger er ikke dette mulig å få til, og det er derfor foreslått andre alternative løsninger, sier Sløgedal Løvland. Eksisterende 110 kV linje er på totalt på 44 km, og ble bygget for nærmere 50 år siden.
Fremtidsrettet løsning
- Løsningene og traseene som meldes vil kunne møte framtidige krav til økt overføringskapasitet, og vil være et viktig bidrag til å løse de utfordringene som økt elektrifisering av samfunnet har på dagens strømnett. En ny kystlinje vil samtidig redusere risikoen for feil og utetid, fortsetter Sløgedal Løvland.
Artikkelen fortsetter under bildet.
Høyspentledningen fra øst som krysser Lohneveien/Repstadveien/Lundeveien og videre til trafoen ved Leireveien. (Foto: Nicolai Prebensen).
Hun forteller at det er en lang prosess før anleggsarbeidene kan starte. 
- Først er det høringsuttalelsene, så skal det søkes til NVE hvor mange hensyn skal tas i en slik utbygging. Det være seg jordbruk, friluftsliv, beboelse og miljøhensyn for å nevne noen få forhold det skal planlegges for. Går alt etter planen kan vi kanskje få sendt søknaden i 2022 med en mulig oppstart i 2024 eller 2025. Hva prosjektet er budsjettert til kan du gjerne spørre om, men det har vi ikke svar på i dag, avslutter avdelingsleder Anne Tove Sløgedal Løvland.
Den nye strømledningen skal innom trafoen ved Leireveien før den strekkes over Kjellandsheia mot vest. (Foto: Nicolai Prebensen)
Det er tegnet flere alternativer for den nye høyspentledningen gjennom Søgne og Songdalen. Hele konsesjonssaken finnes i lenken i teksten i begynnelsen av artikkelen. (Foto: Agder Energi Nett)
Powered by Labrador CMS