Skal restaurere losskøyta Songvaar

Publisert

Vest-Agder fylke kjøpte i 2011 den gamle losskøyta «Songvaar» som da var i en forfallen tilstand. I dag ligger båten på land på Bredalsholmen, og her er det meningen at skøyta nå skal settes i stand igjen. 
- Vi så på dette som er bergingsoppdrag da vi ønsket å bevare et eksemplar av denne båttypen. Fylket kan imidlertid ikke være ansvarlig for restaureringen, og derfor er det dannet en venneforening som skal ta seg av denne oppgaven, sier Bjarne Tresnes Sørensen som er antikvar hos Fylkeskonservatoren. 
Sørensen sier at restaurering av båten inngår i et større arbeid der man vil se dette i sammenheng med loshytta på Kapelløya som det også er ønskelig å restaurere. Fredningen av kulturmiljøet i Ny-Hellesund gjør sitt til at man ønsker å se arbeidet med den gamle losskøyta i en større sammenheng. 
- Klar på kjøl i 2020
Venneforeningen for losskøyta Songvaar ble dannet 5. februar. Kay Honnemyr som er leder av Søgne Kystlag, er også valgt til leder av venneforeningen. Venneforeningen er et samarbeid mellom Søgne Kystlag, Bragdøya Kystlag, Søgne Historielag, Skolehuset Ny-Hellesund og Ny-Hellesund Vel. Planen er at Songvaar skal restaureres og tilbakeførers til så nær originalt utseende som mulig. 
- Vi har som mål at skrogarbeidet skal være klart til 2020. Da er det 300-års jubileum for losvesenet i Norge, sier Tor Løland som skal være prosjektleder for restaureringen. 
Riktignok ble ikke losvesenet formelt etablert før i 1725, men allerede fra 1720 forgikk det prøvedrift og første registrering av los i Ny-Hellesund er datert 9. april 1721. 
- Tidligere beregninger har antydet at rundt 70-80 prosent av båten må erstattes, men det vet vi ikke sikkert før vi får tatt den fra hverandre. Alt skal tas ned, merkes og registreres, før vi kan begynne å bygge opp igjen. Det arbeidet styres av båtbyggeren som engasjeres til jobben, sier Løland.

Trenger økonomisk drahjelp
Vurderinger som er gjort eksternt har estimert kostnader til gjenoppbygging på 4,9 millioner, men fra miljøet på Bredalsholmen blir det sagt at det kan gjøres lokalt her for halvparten. Fylket setter i år av 300.000 til fartøyvern, og ifølge Sørensen vil dette trolig utløse tilsvarende sum fra Riksantikvaren. Dette er midler som prosjektet så må søke om. 
- Venneforeningen har ikke formelt overtatt båten enda. Det gjenstår litt formaliteter. Når dette er på plass kan vi begynne å søke om midler fra ulike stiftelser og organisasjoner som støtter tiltak av denne type, sier Honnemyr. 
Like bortenfor hallen hvor «Songvaar» i dag er plassert, ligger DS Hestmanden som er under restaurering. I maskinrommet på Hestmanden treffer vi «Chief» Trygve Langfeldt (bildet). Det var Trygves far, losoldermann Trygve Langfeldt som i 1926 bestilte losskøyta fra verftet i Høllen. «Songvaar» ble levert fra verftet i 1929 og ble benyttet som losskøyte i Ny-Hellesund til etter andre verdenskrig. 
Losskøyta Songvaar står i dag på land på Bredalsholmen. Mer om historien og planene til losskøyta Songvaar kommer på N247.  (Foto: Jon Aamodt). 
Sist oppdatert 19.02.2018 klokken 15:07 av Jon Aamodt
Trygve Langfeldt i maskinrommet på DS Hestmanden sammen med antikvar Bjarne Tresnes Sørensen (t.v.) og leder i venneforeningen Kay Honnemyr. (Foto: Jon Aamodt)
Det er her på Bredalsholmen arbeidet med restaurering av losskøyta skal foregå, i et miljø med mye kompetanse om gamle båter. (Foto: Jon Aamodt)
Powered by Labrador CMS