Elever fra Süderbrarup og Tangvall skole sammen med lærerne Odd Rune Knudsen, Tore Angel, Wiebke Hoeck og Hauke Sandmann.
Elever fra Süderbrarup og Tangvall skole sammen med lærerne Odd Rune Knudsen, Tore Angel, Wiebke Hoeck og Hauke Sandmann.

«Et grenseoverskridende samarbeid»

Publisert

Den seneste uka har Tangvall skole igjen hatt besøk fra tidligere Søgne kommunes tyske vennskapskommune Süderbrarup.

– Utveksling er et tilbud til alle 9. og 10. klassinger som har fremmedspråk, uavhengig av hvilket språk de har valgt. Kommunikasjonsspråket mellom elevene er i hovedsak engelsk. Som regel får vi besøk fra Tyskland om høsten og reiser på gjenbesøk påfølgende vår. Omtrent 25 elever og to lærere fra hver skole pleier å delta, sier lærer ved Tangvall skole, Tore Angel.

Lang tradisjon

Fra midten av 80-tallet var Sønderborg i Danmark vennskapsskole med Søgne, og det var Sønderborg som koblet inn Süderbrarup og startet det som har blitt kalt SSS-prosjektet (Søgne, Sønderborg, Süderbrarup). Etter hvert trakk danskene seg ut av prosjektet, og den første utveksling mellom Søgne og Süderbrarup ble gjennomført høsten 1996 og våren 1997.

– Utvekslingen med Tyskland, «Et grenseoverskridende samarbeid», har fungert fint, og blitt gjennomført cirka hvert andre år, før pandemien kom. forklarer Angel.

Sammen med lærerkollega Odd Rune Knudsen forteller at at det i tillegg til språklæring er mye sosial læring i det å skulle bo hjemme hos noen som kanskje bor, spiser og lever litt annerledes enn det elevene gjør selv. Lærerne understrekes også at utveksling er lærerikt på så mange plan og treffer godt i forhold til Tangvall skoles visjon: «Vi skaper karakterer».

Gjennom uka har elevene sammen vært gjennom et variert program som delvis har foregått som undervisning på skolen, men også i stor grad har vært gjennomført som utflukter og sosiale sammenkomster.

Som eksempler trekkes frem:

  • teambuilding og språklæring gjennom padling ned Lundeelva
  • utforskning av naturen i og rundt Donevann gjennom kanopadling, bading og grilling ved Roligheda
  • fisketur i Høllefjorden med påfølgende sosialt samvær og grilling på Monsøya om kvelden
  • tur til Søgneskiltet

– Hver kveld har vertsfamilier åpnet hjemmene sine for hele gruppen og dermed bidratt til en god sosialisering i gruppen. Både elever, vertsfamilier og lærere ved begge skolene synes dette er en verdifull kulturutveksling, og alle ønsker at samarbeidet skal fortsette, sier Knudsen.

På tur sammen i flotte omgivelser i Søgne.
På tur sammen i flotte omgivelser i Søgne.

– Selvstendighet og mestringsfølelse

– Det har vært noen veldig koselige dager. Vi har fått anledning til å bli kjent med hverandre, vi har lært språk og vi har også lært mye om Tyskland, iser Cecilie Heimdal Serigstad fra klasse 9b til N247.

De tyske elevene svarer tilbake at også de opplever besøket som hyggelig og lærerikt. Spesielt trekkes fisketuren frem, og for flere av de besøkende var dette deres første anledning til å prøve seg med sjøfiske.

De to tyske lærerne Wiebke Hoeck og Hauke Sandmann forteller også at det for mange av elevene er deres første tur utenlands og at de har vært spente på å bo sammen med en ny familie.

– Samtidig lærer ungdommene å være selvstendige og opplever mestringsfølelse gjennom et godt samarbeid, understreker en samlet lærergruppe.

– Vi håper på at vi kan få dispensasjon fra kommunens regler for skoleturer, slik at dette verdifulle samarbeidet kan fortsette, sier gruppen avslutningsvis til N247.

Utflukt til Søgne-skiltet for utvekslingselever og lærere.
Utflukt til Søgne-skiltet for utvekslingselever og lærere.
Powered by Labrador CMS