Som første bydelsråd etter bystyrets vedtak ble Søgne bydelsråd formelt etablert i et møte på Søgne gamle prestegård 23. mai 2023.

Inviterer til årsmøte i Søgne bydelsråd

Publisert

Styret i Søgne bydelsråd inviterer innbyggere, lag og foreninger i Søgne til ordinært årsmøte på Tangvall bibliotek. Møtet holdes tirsdag 9. april og starter klokken 18.00.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker som årsmelding, budsjett og diverse valg vil styret informere om konkrete saker som er satt på kartet av innbyggerne og andre forhold styret jobber med.

I invitasjonen til møtet nevnes blant annet saker om:

  • Belysning og flere badestiger ved Høllebrygga
  • Det legger seg is på bygga ved landgangsområdene ved ved Høllebrygga
  • Badstue i Høllen
  • Kompis isbane
  • Bua utlånsordning
  • Opprinnelig plankrav om undergang og rundkjøring ved Hølleveien/Tangvall
  • Belysning på veier mellom Statuslandsveien – SGP – Toftelandsveien

Ber interesserte melde seg

Deler av sittende styre er valgt for to år, men noen styreplasser er på valg. Styret opplyser videre at det er plass til ytterligere to til tre nye medlemmer i styret. Innbyggere med interesse for bydelsrådet oppfordres til å stille på årsmøtet og melde seg som kandidater til styreverv.

Powered by Labrador CMS