71 øre mandag

Mandag stiger netto strømpris til 71 øre i tre områder, det gjelder NO1, NO2 og NO5. I de to andre områdene (Vestlandet og Nordland) ligger strømprisen på 50 øre per kWh.

Søndag holder netto gjennomsnittspris på de stabile prisene per kWh i sørvest. 66 øre blir prisen i NO1, NO2 og i NO5. I NO3 og NO4 er prisen nesten halvparten.

Lørdag fortsetter de stabile strømprisene i sørvest. 61 øre netto er snittprisen mens på Vestlandet og i Nordland ligger prisen rundt 30 øre per kWh. I nord er strømprisen lik som i sørvest.

Torsdag er nettoprisen på strøm 59 øre per kWh i sørvest. På Vestlandet og i Nordland er prisen 35 øre per kWh. I nord har kundene lik pris som i sørvest.

Onsdag blir netto snittpris i sørvest 57 øre per kWh. I resten av landet blir strømprisen nesten lik med unntak av NO4 (Nordland) hvor kilowattimen koster 43 øre denne dagen.

Tirsdag er gjennomsnittsprisen på strøm 67 øre per kWh i sørvest. Det er uten avgifter, påslag og nettleie. I resten av landet er strømprisene igjen rimeligst i NO3 og NO4 (rundt 56 øre), mens i  NO5 (nord) blir prisen lik som i sørvest. 

Mandag er netto gjennomsnittspris på strøm 71 øre per kWh i sørvest. I de nordligste prisområdene noe rimeligere med henholdsvis 63 øre i Nordland og 69 øre i Troms og Finnmark.

Søndag blir netto gjennomsnittpris på strøm 60 øre per kWh i sørvest. Det er samme pris som i nord, mens Midt-Norge får en noe rimeligere pris på rundt 50 øre.

Lørdag blir netto snittpris på strøm 69 øre per kWh i sørvest. I NO4 (Nordland) vil snittprisen bli 24 øre, mens kundene i Troms og Finnmark skal kundene betale 67 øre per kWh.

Fredag faller netto gjennomsnittspris til 63 øre per kWh i sørvest (NO2). I prisområdet Bergen (NO3) 48 øre, mens prisområdet Nordland (NO4) slipper unna med 37 øre. I Troms og Finnmark skal kundene betale det samme som sørvest.

Torsdag blir snitt nettopris for strøm 77 øre i sørvest og i nord. I NO4 (Nordland) skal strømkundene betale 46 øre.

Onsdag blir snittprisen på strøm 76 øre netto i sørvest. I NO4 er snittprisen 34 øre, mens helt i nord får kundene samme snittpris som sørvest med 76 øre.

Tirsdag stiger netto strømpris til 79 øre per kWh i sørvest. I nord skal strømkundene betale samme pris, mens Midt-Norge får  øre netto strømpris på 45 øre.

Mandag stiger netto strømpris i sørvest til 82 øre per kWh. I nord synker snittprisen til 45 øre.

Søndag synker netto snittpris i sørvest til 70,6 øre per kWh. I Midt- og Nord-Norge blir prisen 64,5 øre.

Lørdag blir netto snittpris per kWh 76 øre. Det er lik pris som i Troms og Finnmark. I NO4 er strømprisen lavere med 46 øre per kWh.

Fredag faller strømprisen til 74 øre i sørvest. I nord vil kilowattprisen bli tilsvarende. Det er ikke beregnet avgifter, påslag og nettleie i prisene.

Torsdag stiger strømprisene i takt med kaldere vær og netto gjennomsnittspris i sørvest blir 96 øre per kWh. I nord skal strømkundene betale 93. øre.

Onsdag stiger netto snittpris til 91,7 øre i sørvest. I nord blir prisen 81,7 øre per kWh. Avgifter, strømstøtte, avgifter, nettleie og eventuelle påslag er ikke beregnet.

Tirsdag stiger snittprisen i sørvest til 65,5 øre per kWh uten avgifter, påslag og nettleie. I nord blir faktisk strømprisen høyere enn i sør, med 69,6 øre. Reelt blir strømmen billigere i Troms og Finnmark nord da kundene slipper å betale merverdiavgift.

Mandag stiger netto strømpris igjen. I sørvest vil gjennomsnittlig kilowattpris bli 52 øre, mens den er nesten lik i nord. Der skal kundene betale 50 øre per kWh. I prisene er det ikke beregnet påslag, nettleie og avgifter.

Søndag faller strømprisene ytterliggere. Netto kilowattpris blir 36 øre i sørvest og i tre timer fra klokken 04.00 til 07.00 er nettoprisen null. I nord faller snittprisen til 11,5 øre per kWh.

Etter at prisene har ligget stabilt rundt 60 øre netto per kWh faller kilowattprisen til 48 øre lørdag i sørvest. I nord vil nettoprisen bli like under 20 øre per kWh.

Fredag fikk vi nok en dag med stabile strømpriser i landet. 61 øre netto per kWh blir prisen i sørvest. I nord blir netto strømpris 24 øre.

Torsdag holder strømprisen seg stabil fra onsdag. I sørvest blir netto strømpris 59 øre per kWh. I nord koster kilowatten 21 øre.

Onsdag synker nettoprisen på strøm i sørvest med 12 øre til 60 øre per kWh. I nord skal kundene betale 21 øre per kWh.

Tirsdag synker netto strømpris til 72 øre per kWh i sørvest. I nord blir nettoprisen 25 øre per kWh.

Mandag stiger netto strømpris til 80 per per kWh i sørvest. I de tre nordligste prisområdene blir kilowattprisen 17 øre.

Søndag blir netto snittpris på strøm 62 øre per kWh. I nord skal strømkundene betale 15 øre.

Lørdag er strømprisen tre ganger så dyr i Sør-Norge som i Midt- og Nord-Norge. I sør må strømkundene ut med 65 øre per kWh netto. Prisen i nord blir 20 øre per kWh.

Fredag synker strømprisen med 20 øre. Nettoprisen blir 65 øre per kWh i sørvest og 37 øre i nord. Prisene er uten avgifter, nettleie og eventuelle påslag.

Torsdag stiger netto snittpris på strøm med 36 øre per kWh. Prisen blir 85,6 øre i sørvest og 49,5 øre i nord.

Onsdag vil netto snittpris på strøm ligge på 49 øre per kWh i sørvest. I nord vil strømprisen ligge på 38 øre.

– Prisene i Sør-Norge ligger onsdag over nivået i Sverige, Danmark og Tyskland, men under prisene i Storbritannia. Dermed blir NO2 igjen et transittområde for strøm, med import fra sør og øst og eksport til den britiske øya, skriver strømanalyseselskapet Europower på egne hjemmesider.

Tirsdag faller strømprisen i sørvest med et par øre i forhold til mandag. 58,2 øre per kWh blir netto snittpris. I nord blir strømprisen 31 øre per kWh.

Mandag vil netto snittpris på strøm bli 61 øre per kWh. I nord 31 øre per kWh.

Søndag faller strømprisen ytterliggere. I sørvest blir nettoprisen i snitt 64 øre per kWh, mens kundene i nord skal betale 40 øre.

Lørdag må strømkundene i sørvest (NO2) til 84 øre netto. I nord skal kunden betale 47 øre, og betaler ikke merverdiavgift.

Fredag faller nettoprisen på strøm ytterligere til 93 øre per kWh i sørvest. I nord blir døgnprisen 64 øre.

Torsdag blir nettoprisen på strøm 102 øre i gjennomsnitt i sørvest. I de nordligste fylkene blir snittprisen 51 øre per kWh.

Onsdag synker den gjennomsnittlige strømprisen til 109 øre per kWh. Det uten at avgifter, nettleie og påslag er beregnet. I nord falle strømprisen til 41 øre per kWh.

Tirsdag blir netto strømpris 113 øre per kWh. I nord vil strømmen koste 73 øre.

Mandag fortsetter nettoprisene å være nesten like over hele landet. I sørvest koster hver kilowattime 97 øre, mens prisen i nord blir 93 øre per kWh. I nord betaler ikke strømkundene merverdiavgift på strøm.  Nettleie, avgifter og påslag er ikke beregnet.

Søndag blir nettoprisene på strøm nesten like i sør og nord. 86 øre per kWh er snittprisen i sørvest og i nord 77 øre.

Lørdag faller strømprisene til 81 øre netto per kWh i sørvest. I Nord blir nettoprisen 56 øre.

Fredag blir nettoprisen på strøm 115 øre per kWh. I nord skal kundene betale 56 øre per kWh.

Også torsdag blir netto snittpris 118 øre per kWh i sørvest. I nord blir prisen per kWh 57,5 øre.

Onsdag vil snittprisen på strøm i sørvest bli 118 øre per kWh. Det uten at nettleie, avgifter og påslag er beregnet. I nord skal kundene betale 30,5 øre. 

Tirsdag blir netto strømpris 117 øre per kWh netto. I nord blir nettoprisen 37 øre per kWh.

Mandag stiger strømprisen til 114 øre per kWh netto i sørvest. Den dyreste perioden blir fra 17 - 19. I nord skal strømkundene betale 40 øre netto per kWh.

Søndag blir gjennomsnittlig nettopris på strøm 99,7 øre i sørvest. Det er uten at nettleie, avgifter, påslag og strømstøtte er medregnet.

I Troms og Finnmark blir strømprisen 34,9 øre.

Powered by Labrador CMS