Tre ganger så dyrt som i resten av landet lørdag

Publisert Sist oppdatert

Lørdag får prisområdet sør i landet (NO2) tre ganger så dyr spotpris på strøm resten av landet. Snittprisen gjennom døgnet blir på 74,5 øre i området og rundt 24 øre i resten av landet.

Avgifter, nettleie og eventuelle påslag er ikke medregnet i prisen.

– Mye overføringskapasitet til kontinentet fra sør og forventninger om høyt prisnivå i Europa fremover kan bidra til at vannkraftprodusentene i sør setter en høyere verdi på vannet her enn i resten av landet, skriver Europower som refererer til en rapport fra NVE.

Torsdag: Den siste tiden har NO2 (sør) hatt over dobbelt så dyr strømpris som resten av landet. Torsdag blir ikke noe unntak.

Snittprisen blir 87 øre per kWh i No2 mens de andre fem prisområdene ligger på rundt 34 øre med unntak av helt i nord hvor strømprisen blir rundt 10 øre lavere.

Strømanalyseselskapet Europower har tidligere begrunnet forskjellen med stor eksport til Europa via sjøkablene i sør. No2-kundene må med andre ord betale det samme for strømmen som selskapene får av eksporten til utlandet.

Nettleie, avgifter og eventuelle påslag er ikke medregnet i døgnprisen.

Søndag svinger strømprisene i NO2 (sør) mye. Dyrest blir det i timen etter midnatt med 95 øre per kWh, billigste time er fra klokken 9 med 0,2 øre uten at avgifter og nettleie er beregnet. Snittprisen vil ligge på 34,4 øre.

I de andre prisområdene i landet er døgnprisen rundt halvparten av hva den blir i NO2.

Lørdag er snittprisen for strøm i sør fremdeles skyhøy i forhold til våre naboområder som i følge Europower har Europas billigste strøm også i morgen.

Mens vi i sør får en snittpris på 75 øre per kWh, mens områdene Bergen og Oslo får en døgnpris på 15,4 øre. Dette er før avgifter, nettleie og eventuelle påslag er beregnet.

Resten av landet ligger noen øre høyere i snittpris enn Bergen og Oslo.

Fredag er prisforskjellen mellom våre naboprisområder høyere enn noen gang. Mens NO2 (sør) må ut med 83 øre per kWh i snitt, slipper våre naboområder Oslo og Bergen unna med 14,5 øre per kWh.

– Forklaringen er at NO2 presses opp i pris av Tyskland og Storbritannia. Det er fortsatt ganske stor differanse opp til de utenlandske prisene. I NO2 varierer timeprisen fra 69 til 90 øre/kWh fredag, noe som indikerer hvor produsentene legger vannverdien akkurat nå. Det blir maksimal eksport til både Storbritannia og Tyskland fredag, skriver Europower torsdag ettermiddag.

Torsdag må vi i sør betale en snittpris for strøm på knappe 65 øre, mens våre naboområder havner på 18 øre per kWh uten påslag, nettleie og avgifter.

Lengre nord blir snittprisen litt i overkant av 23 øre. Forskjellen blir størst før og etter midnatt hvor sør nærmer seg én krone per kWh, mens naboområdene skal betale 17 til 18 øre.

Onsdag blir snittprisen på strøm i NO2 over tre ganger så dyr som i våre naboområder. Snittprisen blir 77,5 øre per kWh i sør, uten at avgifter, påslag og nettleie er medregnet.

I NO1 (Oslo) og NO5 (Bergen) blir døgnprisen 23,6 øre, omtrent likt med de nordligste områdene.

Tirsdag var prisene i sør over det dobbelte enn i resten av landet. (Se under).

– Det blir det tilnærmet full eksport fra Norge til alle andre land onsdag. Totalt blir det eksportert 167 GWh, ifølge forventet flyt mellom Norge og Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia, skriver Europower tirsdag ettermiddag.

Ifølge Nord Pool har det aldri før blitt eksportert så mye strøm fra Norge på én dag. Denne eksporten går via kablene i sør.

Tirsdag

Tirsdag vil snittprisen på strøm bli over dobbelt så dyr i NO2 (sør) som i de andre prisområdene i landet. Spotprisen er 63 øre per kWh i sør, mens Oslo og Bergen skal betale 21,4 øre per kWh. I de tre nordlige områdene blir prisen 18,5 øre.

Dette uten at nettleie, eventuelle påslag eller avgifter er medregnet. Strømstøtten slår først inn ved en pris på over 70 øre per kWh.

Strømanalysenettstedet Europower har tidligere påpekt på at forskjellen på prisene er eksport og import av kraft via kablene som går ut fra NO2.

Mandag

Mandag stiger prisene på strøm en del i forhold til «gratisstrømmen» søndag. Billigst er kWh-prisen mellom 11 og 17 hvor minsteprisen er 0,3 øre klokken 14. Dette uten at avgifter, påslag og nettleie er beregnet, skriver Nord Pool.

Maksprisen blir mandag kveld klokken 23 med 50 øre per kWh.

– Det er nå litt større prisforskjeller i Sør-Norge enn hva vi hadde tidligere i år. Mandag må kundene i NO2 (sørlige Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og Vestfold) betale litt over 31 øre/kWh i snitt. Også dette er den laveste døgnprisen for en hverdag hittil i år, skriver Europower søndag ettermiddag.

Snittprisen på Østlandet blir 20 øre, i nord 4,7 øre.

Søndag: Mellom klokken 14 og 15 søndag «får» strømkunder i Sør-Norge 70 øre for å bruke strøm. Det hvis vi ser bort i fra nettleie. Det er strømbørsen Nord Pool som opplyser dette lørdag ettermiddag.

I 13 timer fra klokken 05 til 18.00 er prisene negative og døgnprisen blir 5,5 øre per kWh uten at nettleie og avgifter er medregnet. I vårt naboområde (Oslo) blir døgnprisen negativ med 7,6 øre.

I følge strømanalyseselskapet Europower har det vært vanlig med «rare» strømpriser i helgene.

– Da er forbruket lavere enn vanlig, og spesielt Nederland har slitt med å bli kvitt uregulerbar strøm (solkraft). Tidligere i sommer førte det til at markedet ved ett tilfelle kollapset, og minimumsprisen på 500 euro/MWh ble tatt i bruk for første gang, skriver selskapet på sine nettsider.

Powered by Labrador CMS