Statsbudsjettet: Endrer strømstøtteordningen

Departementet foreslår endringer for å styrke strømstønadsordningen for husholdninger. Beregningen av strømstønad skal basere seg på spotprisen time for time, fra og med strømforbruk i september 2023.

– Det foreslås videre at stønadsgraden økes til 90 prosent alle måneder fra og med forbruk i juni 2023. Departementet foreslår at ordningen forlenges slik at den gjelder forbruk ut 2024, skriver regjeringen i en pressemelding.

– For de fleste husholdningene vil en strømstønadsordning med timesoppløsning gi høyere utbetalinger enn med månedssnitt. Hvor mye det dreier seg om vil avhenge av husholdningenes forbruk og hvor store variasjoner det blir i prisene innad i måneden. Med timesoppløsning vil husholdningene få dekket en større andel av prisen i høypristimene sammenlignet med i dag, står det videre i meldingen.

Powered by Labrador CMS