Tangvall mars 2023.

Tangvall - en marsdag 2023

Publisert

28. mars 2023, en dag med skiftende værforhold, noen korte glimt av sol som senere avløses av hvit nedbør, likevel ikke mer at det knapt rekker ned til bakken før det blir borte.

På Tangvall har det vært stor aktivitet med anleggsmaskiner, graving og nybygging de seneste tre årene. Denne våren er det mye som skal ferdigstilles.

Tangvall mars 2023.

Skole- og idrettssenteret vest i sentrum var for en stor del ferdig allerede før seneste årsskifte. Etter at de siste rester av gamle bygninger nå har gått over i historien, legges siste hånd på uteområder og mindre bygg frem mot sommeren.

Som tidligere omtalt er ingeniørvesenet helt i avslutningen av sitt langvarige prosjekt med utskifting og oppgradering av vann- avløp- og overvannsrør på hele Tangvall. Et prosjekt som har pågått i mer enn to år.

Tangvall mars 2023.

Grøfter er fylt igjen, og snart er bakken oppå den nedgravde infrastrukturen tilbake som tidligere og trekker et glemselens slør over de viktige installasjoner som befinner seg under Tangvalls overflate.

Nylig ble det kjent at det helt nye kjøpesenteret i Tangvall Arena trinn I åpnes for publikum 20. april. På bakkeplan utenfor legges asfalt og stein for å gjøre området fremkommelig før den store åpningen.

Tangvall mars 2023.

Like ved siden er trinn II i ferd med å bygges opp mot samme høyder, og også her fylles terrenget opp for å gjøre området rundt byggeplassen tilgjengelig for alle som skal bruke Tangvall som sitt sentrumsområde i tiden som kommer.

Tangvall mars 2023.

Paviljongen på nordre torg med nedgang til parkeringskjeller. Det er Kristiansand kommune som skal opparbeide uteområdet her, kledningen på den lille bygningen minner mistenkelig om en annen bygning på Tangvall.

Tangvall mars 2023.

Riggområdet nord for Tangvall Arena trinn I. Dette området planlegges å graves ut og bli en del av parkeringskjelleren under kjøpesenteret. Over bakken planlegges Tangvall Arena trinn III.

Tangvall mars 2023.

Tangvall Arena trinn I nærmer seg ferdigstilling. På fasaden begynner skilt til virksomhetene å komme på plass.

Powered by Labrador CMS