Dette kan bli posisjonens representanter til utvalgene i kommunen

Publisert

Dette ble posisjonspartiene enige om natt:

Representanter til formannskapet: Høyre 3, KrF 3, Frp og V 1.

By- og stedutviklingsutvalget: Høyre 2, Krf 2, FrP 1, V 1 og Sp 1.

Helseutvalget: Høyre 3, KrF 3 og Frp 2

Kultur og idrettsutvalget: Høyre 3, KrF 1, FrP 1 og SP 1 o

Oppvekstutvalget: Høyre 4, KrF 1, FrP 2

Kommunalutvalget: Høyre 2, KrF 2, FrP 2

Valg- og honorarutvalget: Venstre 1

Havnestyret: Høyre 1, KrF1 og FrP 1

Ledervervene posisjonen har blitt enige i er:

Ordfører: Høyre, varaordfører KrF

Oppvekstutvalget: Høyre

Helseutvalget; KrF, nestleder FrP

Kultur og idrettsutvalget: KrF, nestleder Venstre

By- og stedsutviklingsutvalget: Høyre, nestleder FrP

Havnestyret: AP

Kontrollutvalget: AP

Powered by Labrador CMS