Vidar Kleppe er ordførerkandidat for Kleppelista i Kristiansand og Agder.
Vidar Kleppe er ordførerkandidat for Kleppelista i Kristiansand og Agder.

– Vil ha kommunalt frikort i Kristiansand

Publisert

Du leser nå et leserinnlegg. Det gjenspeiler innsenders mening.

Kleppelista vil i bystyret fremme et forslag som kunne hjelpe de som er under fattigdomsgrensa - ved å innføre et kommunalt frikort i Kristiansand. Med kommunalt frikort slipper folk spare opp til egenandelstak 1 på statlig frikort. Du slipper å betale egenandel på behandling hos lege, psykolog, poliklinikk og røntgeninstitutt.

Frikort skal sikre at personer med varig lav inntekt kan benytte seg av nødvendige helsetjenester. Kortet dekker også egenandel på behandlingsreiser som dekkes av helseforetak, samt medisinsk utstyr og viktige legemidler på blå resept. Denne ordningen finnes allerede i Oslo og krav til søker i hovedstaden er at man må bo og har bodd sammenhengende i Oslo i de siste tre år eller fem av de ti siste år.

Kleppelista mener bestemt at i den dyrtid vi nå lever i krever politisk handlekraft - gjennom en ordning med kommunalt frikort for egenandeler ved helsetjenester som virkemiddel, slik at personer med varig lav inntekt kan benytte seg av nødvendige helsetjenester. Oslo kommunes modell for kommunalt frikort skulle legges til grunn for det videre arbeid.

En kommunal ytelse bør vurderes å være et supplement til ulike trygdeytelser etter lov om trygdeytelser. Formålet bør være at frikort skal sikre at personer med varig lav inntekt kan benytte seg av nødvendige helsetjenester. Ordningen er behovsprøvd, som i praksis betyr at normen ved livsopphold legges til grunn ved beregninger, og det tas utgangspunkt i personer som allerede mottar økonomisk sosialhjelp.

Vidar Kleppe

Bystyre - og fylkestingsrepresentant for Kleppelista

Powered by Labrador CMS