- Vasker og monterer møbler en måned før overtakelse

Publisert

Drøye to år etter at entreprenør BRG starter arbeid på byggeplassen høsten 2020 er bygninger og uteområder i ferd med å klargjøres for overlevering til byggherrene, Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune. Rektor ved Søgne videregående skole, Anita Fredriksen sier fredag til N247 at hun regner med å ta sitt nye kontor på Tangvall i bruk midt i desember. 
- Dette er noe vi gleder oss veldig til, helt nye og moderne lokaler som skal være i bruk fra tidlig morgen til sent på kvelden hver eneste dag, sier Fredriksen til N247. 

Det er hektisk aktivitet på det som fremdeles er en byggeplass, men store deler er allerede ferdig vasket og bare venter på å bli tatt i bruk. 
Flerbrukshallen er ferdig merket for ulike aktiviteter, klatrevegg (bildet) er på plass, stor dansesal med speil og ulike spesialrom hvor bare treningsapparater og utøvere mangler. 
Delvis i bruk fra nyttår
- Først etter sommeren 2023 vil nye elever fylle skolen. Frem til da stenger vi lokaler som ikke skal benyttes for å slippe utgifter til drift og vedlikehold, men tredje etasje vil vi allerede etter overtagelse ta i bruk til dagens elever. Det samme gjelder uteområder og drivhuset, utdyper Fredriksen og forteller om spennende planer der skolen ønsker å møte bygdas befolkning. 
I tilknytting til drivhuset og uteområdene er det tenkt at skolens elevbedrift skal etablere utsalg kombinert med kafedrift hvor besøkende kan ha et sosialt treffpunkt. Med rundt 600 elever og 120 ansatte vil bare den videregående skolen alene generere stor trafikk av mennesker inn mot hele Tangvall sentrum og være med å skape grobunn for lokalt næringsliv og sosiale aktiviteter. 
Artikkelen fortsetter under bildet.
Rektor ved Søgne videregående skole, Anita Fredriksen ser for seg uteområdet med drivhus som et sosialt samlingspunkt der elever og bygdas befolkning kan møtes. (Foto: Jon Aamodt).
Sambruk og stor aktivitet
Med flere brukere fra kommune og fylkeskommune har eierne av skole- og idrettssenteret etablert et sameiestyre og et sambruksstyre hvor de aktuelle enheter fra eierne er representert. 
- Sambruksstyret skal sikre sambruk på en god måte når vi er over i driftsfasen. Det skal være tuftet på enighet, og det skal være lik stemmerett for deltakerne. Dersom sambruksstyret ikke kommer til enighet, skal saken løftes til sameiestyret, forklarer Fredriksen. 
Dette styret består av fire medlemmer med stemmerett, to fra kommunen og to fra fylkeskommunen, I tillegg møter to observatører uten stemmerett. Medlemmene i styret representerer Søgne videregående skole, Tangvall skole og Kulturskolen, mens observatørene representerer idrettsetaten, fritidsetaten og drift og forvaltning i fylkeskommunen.
Overtar tidligere enn planlagt
- Hele bygningsmassen ved skole- og idrettssenteret er grovt sett delt i tre deler med idrettsbygg, ungdomsskole og videregående skole. Opprinnelig skulle ungdomsskole og idrettsanlegg overleveres 15.12.2022 og den videregående skolen 15.06.2023. Nå er situasjonen slik at alle tre overleveres fra entreprenør til byggherre 1.12.2022, sier prosjektleder for Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune Eivind Eikeland (WSP) til N247. 
2. januar starter riving av den gamle ungdomsskolen etter at elevene her har flyttet til nytt skolebygg. 
- Etter riving skal det bygges garasjer og driftsbygninger her. Utearealer til skolegård, som i praksis blir hele området vest for nye bygninger og frem til ny stadion skal opparbeides ferdig, og alt av resterende skal da være klart for overtakelse 1.7.2023, tilføyer han. 
- Kort oppsummert overtas idrettsbygg og ungdomsskole to uker tidligere enn planlagt og bygget til videregående skole et halv år før opprinnelig plan. Det vi også kan si i dag er at prognoser viser at vi holder oss innenfor de økonomiske rammene som er satt for prosjektet, sier prosjektleder Eivind Eikeland. 
N247 kommer tilbake med mer stoff om det nye skole- og idrettssenteret på Tangvall frem mot overtagelse og åpning. 

Bildet under: Idrettshallene er stor sett klare til å bli tatt i bruk. Den store  sambrukshallen som rommer inntil tusen mennesker er ferdig merket for ulike idretter. (Foto: Jon Aamodt). 
Undervisningsrom med kjøkkenutstyr er straks klart til bruk på Søgne videregående skole. (Foto: Jon Aamodt)
Møbler og spesialutstyr monteres og klargjøres for nye elever. (Foto: Jon Aamodt)
Powered by Labrador CMS