- Vi ønsker å bygge en attraktiv stasjon

Publisert

Allerede høsten 2019 kan arbeidet med Nodeland nye stasjon og næringsbygg starte opp etter at Songdalen kommune og Bane NOR Eiendom onsdag underskrev en intensjonsavtale om det etterlengtede prosjektet. 
- Det er nok 10 år siden vi første gang kikket på disse planene, men spesielt de tre siste årene har det vært tett dialog mellom partene for å få realisert det vi nå starter på, sa tidligere regiondirektør i Bane NOR Eiendom Gunnar Nøding da avtalen ble underskrevet på Songdalen rådhus,
- Nøding har vært avgjørende i denne prosessen og har i tillegg til å representere Bane NOR Eiendom vært en god linje inn mot Bane NOR infrastruktur. Det som skjer i dag er meget viktig nå som vi nærmer oss beslutninger i prosessen, sier Songdalens rådmann Kjell A. Kristiansen om den pensjonerte jernbanedirektøren som har tatt på seg å sluttføre dialogen med samarbeidspartnerne etter at han forlot direktørstolen. 
- Bevisst holdning fra Songdalen
Nøding på sin side peker på det ekstraordinært gode samarbeidet som har vært mellom de fire partene, Songdalen kommune, Vest-Agder fylkeskommune og de to statlige enhetene Bane NOR Eiendom og Bane NOR infrastruktur. Han legger stor vekt på Songdalens bevisste satsing og initiativet til den nye spennende modellen for samarbeid som gjør at en ellers vanskelig oppgave lag seg realisere. 
- Det er ikke ofte man har et så positivt klima for å finne en løsning, sier Nøding. 
Kommunen inn som leietaker
Næringsbygget med sine 1.480 kvadratmeter som skal være med å finansiere en etterlengtet overgang mellom perrongene er planlagt med næringsarealer i første etasje og kontorer i andre og tredje etasje. Songdalen kommune har i intensjonsavtalen forpliktet seg til å leie halvparten av arealene i 10 år. 
Nøding og Greibesland håper det grunnlaget som nå er lagt skal være så godt at de andre samarbeidspartnerne ikke kan si nei til å bidra til realisering av prosjektet og understreker at hele prosjektet må gjennomføres samtidig for å holde kostnadene nede. 
Ros til rådmannen
Ordfører Johnny Greibesland (Sp) gir kommunens rådmann honnør for innsatsen som er lagt ned i prosjektet og sier det har vært av uvurderlig betydning for å komme i mål med den avtalen om nå er signert. 
Rådmann Kjell A. Kristiansen legger til at timingen neppe kunne vært bedre sett i lys av at Songdalen nå er i ferd med å vedta en ny sentrumsplan for Nodeland. 

En voksende attraktiv bydel
- Vi ønsker å bygge en attraktiv stasjon for togreisende fra Søgne og Hellemyr, et park and ride med bil- og sykkelparkering, moderne stasjonsfasiliteter inkludert sikker kryssing mellom perrongene og et stasjonsområde nær knyttet til et bydelssentrum med potensial for 200 nye boenheter og plass til rundt 3.500 nye innbyggere, oppsummerer Kristiansen. 
- Og så er det en sensasjon at Kristiansand får en bydelsstasjon, tilføyer Nøding i det han presiserer at Kristiansand fra neste år vil ha to jernbanestasjoner i egen kommune. 
Bildet under: Skisse som viser hvordan Nodeland stasjon med overgang mellom perrongene og et nytt næringsbygg kan se ut. (Skisse fra Songdalen kommune/Gimle fag- planutvikling/Atelier T. Olsen AS).  
Sist oppdatert 06.03.2019 klokken 20:06 av Nicolai Prebensen
Forslag til ny stasjon og overgang sett fra syd. (Foto: (Skisse fra Songdalen kommune/Gimle fag- planutvikling/Atelier T. Olsen AS). )
Powered by Labrador CMS