Her er 17. mai-programmet i Søgne

Feiringen i Søgne starter med reveljer. Programmet finnes også på kommunens hjemmesider i pdf-format

Klokken 07.15: Solta, Høllegada, Høllebrygga - Søgne skolekorps.

Klokken 07.40: Ålo - Søgne musikkorps.

Klokken 08.40: Ny- Hellesund.

Klokken 08.50: Torvmoen - Søgne skolekorps.

Klokken 09.20: Vedderheia ved barnehagen - Søgne skolekorps.

Klokken 10.00: Høllen - Søgne musikkorps.

Flaggheising

Klokken 08.00: Rådhuset, 1. Søgne sjøspeidergruppe og Søgne skolekorps deltar.

Grunnlovsmarkering

Klokken 08.20: Marit Gjertsen taler og legger ned blomster ved bautaen til Syvert Amundsen ved Søgne gamle kirke.

Gudstjeneste

Klokken 10.00: Søgne hovedkirke.

Krigsminnemarkering

Klokken 10.55: Minnestøtta ved hovedkirka overfalne Søgne-folk under 2. verdenskrig. Minneord og bekransning ved Per Kjell Kristiansen. Søgne Røde Kors og speiderne danner flaggborg. Søgne musikkorps spiller.

Skoletoget

Rute Lundeveien - Tangvallveien - Mega.

Klokken 11.15 Fra Lunde ved YX Søgne Bilservice:

Søgne Skolekorps, Lunde skole, Tinntjønn skole.

Lundetoget slutter seg til toget fra Heimklang.

Klokken 11.22 Ved hovedkirka/Heimklang.

Flaggborg, Søgne musikkorps, Nygård skole (100-årsjubileum), Langenes skole, Tangvall skole.

Før avgang spiller begge korpsene ett vers av «Ja, vi elsker dette landet».

Festarrangement

  • Klokken 12.15 på Rådhustorvet.
  • Velkomstord ved konferansier fra Søgne turnforening.
  • Nasjonalsangen, første og siste vers.
  • «Gud signe vårt dyre fedreland», 1. vers.
  • Ungdomsappell ved elever fra Tangvall og Tinntjønn ungdomsskoler.
  • Oppvisning ved Søgne seniordans.
  • Tale for dagen ved Kenneth Mørk.
  • Oppvisning ved Søgne danseklubb.
  • Sang med Søgne bygdekor.
  • Oppvisning ved Søgne Turnforening.

Folketoget passerer forbi Rådhustorvet cirka klokken 14.00.

Kafé og kiosk

Klokken 11.30–15.00 Kafé i Biblioteket i Rådhuset, ved Søgne skolekorps.

Salgsboder

Klokken 11.30–15.00

På festplassen, ved Søgne håndballklubb, Søgne ungdomslag og Søgne skolekorps. Salg av blant annet vafler, kaker, pølser, is, slush, kaffe, brus med mer. Fiskedam for barna.

Folketoget

Klokken 13.40: Oppmøte for folketoget.

Klokken 13.50: Start fra Tangvall skole og Stemveien.

Rute: Fra Stemveien/Tangvall skole/ Tangvallveien – Toftelandsveien – Kleplandsveien – nordsiden av omsorgsenteret – Marie Føreids vei – Toftelandsveien – Undergangen – Rådhusveien.

Toget har et kort stopp ved hovedinngangen til Søgne omsorgssenter hvor «Ja, vi elsker dette landet» spilles og turnen deler ut roser til beboerne.

Toaletter:

Åpne toaletter 10.00 - 15.00 i Helsehusets 1. etasje og i 1. etasje Rådhuset.

Kjøretøy i folketoget:

Bare forhåndspåmeldte kjøretøy kan delta. Godkjenning skal ligge synlig i frontruten, og vil bli kontrollert før toget starter.

Det er ikke tillatt med gassblåser i skoletoget.

Alt fortaussalg i tilknytning til Rådhustorvet er forbeholdt de lag og foreninger som arbeider med gjennomføringen av dagen. 17. maikomiteen ber om at dette blir respektert.

Grendearrangement

Det blir grendearrangement ved Lunde skole klokken 16.00 med lek og aktiviteter. Oasen skole på Birkelid har arrangement fra klokken 11.30, og Søgne gamle prestegård fra klokken 16.00. Det samme har Langenses skole som også starter klokken 16.00 med mange aktiviteter, premier, konkurranser, lodd og kafeutsalg

Powered by Labrador CMS