«Missing link»: – Gang- og sykkelvei frem til Stokkelandsskogen forventes ferdig til høstferien, sier byggeleder Stina Rasmussen (innfelt).

– Flere tiltak gjøres ferdige nå

Publisert

Tidligere i år skrev N247 om ulike trafikksikkerhetstiltak som samferdselsavdelingen i fylkeskommunen ville gjennomføre i lokalområdet. Artikkelen handlet om at det var bevilget midler til flere mindre prosjekt i kategoriene kollektivtiltak, trygg skolevei og TS-tiltak.

– Nå er vi godt i gang med flere av tiltakene, sier byggeleder i fylkeskommunen, Stina Rasmussen til N247 onsdag ettermiddag.

Ved Giskedalen var det satt av 800.000 kroner til oppgradering av bussholdeplass.

Ved Giskedalen er oppgradering av bussholdeplass allerede ferdig.

– Dette tiltaket er allerede ferdig. Akkurat nå pågår arbeid langs Langenesveien, fv 456. Her er mye klart, og dersom været holder vil strekningen bli asfaltert neste uke, sier Rasmussen.

Strekningen det er snakk om her har tidligere blitt omtalt som «missing link», en kortere strekning som fullfører gang- og sykkelvei fra avkjøring til Stokkelandskogen til allerede ferdig gang- og sykkelvei fra det nye boligfeltet Langnesåsen frem til Langenes skole.

– Så fremt asfaltarbeidet ikke forsinkes, regner vi med også denne strekningen vil være ferdig rundt høstferien, tilføyer byggelederen.

Hun sier videre at bussholdeplassen ved Dr. Rohdes vei vil bli oppgradert, men dette arbeidet vil ikke bli påbegynt før ingeniørvesenets arbeid med vann og avløp har flyttet seg lenger øst i Stauslandsveien.

– Også på Lohneveien skal busslommer oppgraderes, her håper vi å gjennomføre arbeidet i løpet av høsten eller utover vinteren, sier byggeleder Stine Rasmussen.

Gang- og sykkelvei fra Langenesåsen til Langenes skole ble etablert da boligfeltet Langenesåsen ble åpnet.
Powered by Labrador CMS