Politimester i Agder politidistrikt, Kjerstin Askholt.

Nærmere 9 av 10 føler seg trygge i sitt nærmiljø i Agder

Publisert

– Det kommer fram i Politiets innbyggerundersøkelse for 2023, som også viser at tilliten til politiet i Norge er stabilt høy. I Agder oppgir 71 prosent at de har svært høy eller ganske høy tillit til politiet i Norge. Landsgjennomsnittet er på 72 prosent, skriver politiet i en melding tirsdag.

- Innbyggernes tillit er helt avgjørende for å løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte. Vi er takknemlige for den høye tilliten til oss og tar den ikke for gitt. Vi er ydmyke til at vi kan bli bedre på alle områder og jobber hver dag hardt for å levere gode polititjenester på det brede samfunnsoppdraget som politiet har, sier politimester i Agder politidistrikt, Kjerstin Askholt.

På landsbasis er det innbyggerne i de mest sentrale kommunene som har høyest tillit til politiet sammenlignet med de mellomstore kommunene og de minst sentrale kommunene. Dette gjelder også for Agder.

Stor grad av trygghet

Undersøkelsen viser videre at nærmere 9 av 10 av de spurte innbyggerne i Agder føler seg trygge i sitt nærmiljø. Kun fire prosent i Agder oppgir at de føler seg svært utrygge eller ganske utrygge.

- Vi er glade for at de aller fleste føler seg trygge i Agder, til tross for at vi lever i en urolig verden og at kriminalitetsstatistikken viser at Agder har en høyrere forekomst av kriminalitet sammenlignet med andre distrikt, sier Askholt.

Hele meldingen kan leses her

Powered by Labrador CMS